مقایسه ی میزان انحنای لوردوز کمری و کمر درد در زنان باردار قبل و بعد از زایمان طبیعی و سزارین

فرحناز تاتلی؛ سارا چشمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مقایسه قرارگیری استخوان کتف در افراد دارای ناهنجاری سر به جلو با افراد طبیعی

سارا چشمی؛ مرضیه فردوسی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -