مقایسه عوامل اثر گذار و روشهای مداخله بر سلامت روان، متغیرهای روانشناختی و عملکرد ورزشکاران و غیر ورزشکاران : با رویکرد روانشناسی ورزش و تمرین

مریم عبدالشاهی؛ ملیحه نعیمی کیا؛ امین غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -