تأثیر 4 هفته تمرینات اصلاحی و کایروپرکتیک بر فعالیت الکتریکی عضلات کمر و بررسی حس درد و عملکرد افراد با کمردرد مزمن غیراختصاصی.

آرزو محمدی؛ هادی میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و شناختی حرکتی بر کنترل پاسچر، عملکرد و شاخص خستگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ رضوان نظری شعرباف

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثر تمرینات تعلیقی با TRX بر حس عمقی، خطای فرود و ترس از آسیب مجدد در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی

حسین شاهرخی؛ هادی میری؛ ژینو بهاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه تمرینات یوگا و ثبات دهنده بر کنترل پاسچر، دامنه حرکتی، دقت، درد و کیفیت زندگی نوازندگان سازهای زهی با گردن درد مزمن غیر اختصاصی

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ سید علی حسینی تربیت

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثر یک دوره تمرینات یوگا بر درد، استرس قاعدگی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه با و بدون هایپرلوردوزیس کمری

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ هانیه رضایی پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی دانش آموزان دختر

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ فهیمه نصیرزارع

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثر تمرینات زنجیره حرکتی کتف بر عملکرد، ریتم اسکاپولاهمورال و حس وضعیت مفصل شانه در ژیمناست های مبتلا به دیسکنزی کتف

حسین شاهرخی؛ هادی میری؛ زهرا مقیسه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات NASM و ثبات دهنده گردن ، بر وضعیت سر ، عملکرد تنفسی ، میزان درد و شاخص ناتوانی گردن در زنان با ناهنجاری سر به جلو

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ پیوند کیوانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ارتباط بین عوامل ارگونومیکی محیط کار با اختلالات اسکلتی عضلانی و حرکتی در گروه صنعتی ابری با استفاده از نرم افزارهای REBA & RULA

محمدآرمین لاهوری؛ هادی میری؛ سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مصرف آواکادوو برکاهش وزن، نیم رخ لیپیدی و عملکرد زنان غیر فعال دارای اضافه وزن

فاطمه عظیمی پیله رود؛ زهرا میرآخوری؛ هادی میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر هشت هفته تمرینات اسپارک و ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی ، تعادل و کیفیت زندگی دانش آموزان کم توان ذهنی

نیما حیدری؛ هادی میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر 8 هفته تمرین در آب بر میزان سر به جلو، دامنه حرکتی، حس عمقی و کیفیت زندگی زنان میانسال دارای سر به جلو

حسنا تیزمغز؛ هادی میری؛ حسین شاهرخی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -