بررسی تاثیر مکمل کافئین بر خستگی عصبی-عضلانی حین اجرای فعالیت بی هوازی

لیلا غزاله؛ آنیتا عنایتی؛ مریم دلفان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مقایسه تاثیر دو شیوه پروتکل خستگی قدرتی و استقامتی بر سینرژی های عضلانی

زهره چشمی؛ لیلا غزاله؛ رسول اسلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

اثرات حاد کشش ایستا و پویا بر عملکرد بی هوازی و خستگی عصبی-عضلانی حین اجرای آزمون وینگیت در زنان فعال

لیلا غزاله؛ سوده مزروعی؛ محمد فشی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

بررسی هماهنگی مفاصل اندام تحتانی با هدف ارائه شاخصی مناسب برای ارزیابی نوسانات پاسچری در وضعیت ایستاده

لیلا غزاله

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر بی خوابی بر خستگی و شاخص‌های عملکرد عصبی-عضلانی در زنان فعال

پریا محمدی راد؛ لیلا غزاله؛ رسول اسلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر محرومیت از خواب در ابتدا و انتهای شب بر عملکرد بی هوازی و قدرتی در دو فاز لوتئال و فولیکولار چرخه قاعدگی در زنان جوان فعال.

سحر میرزائی ازبرمی؛ لیلا غزاله؛ فرشته شهیدی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

اثر 12 هفته تمرینات کششی در خانه بر خستگی عصبی عضلانی، هماهنگی و تعادل در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

فاطمه فرهمندی؛ لیلا غزاله؛ سید مسعود نبوی؛ محمدرضا کردی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -