بیومکانیک ورزشی
تخمین پیوسته متغیرهای بیومکانیکی اندام تحتانی در حین دویدن با استفاده از یک شتاب سنج

زاهد منتشلو؛ علی عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرینات مینی ترامپولین بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین راه رفتن در کودکان چاق

علی فتاحی؛ راحله نصر آبادی؛ سعید خاوندی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
بررسی تاثیر ورزش اجباری با شدت متوسط بعد از آسیب فیزیکی تاندون آشیل بر ترمیم و بهبود عملکردی بافت آسیب دیده در رت های نر نژاد ویستار

داود خضری؛ نازفر نیکجو؛ علی فتاحی؛ فرشته طالب پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر یک دوره هشت هفته‌ای تمرینات DNS بر شدت درد، دامنه حرکتی، ناتوانی عملکردی و استقامت عضلانی ناحیه تنه در زنان مبتلا به فتق مزمن دیسک کمر

علی فتاحی؛ بهاره عامری؛ مهدی بقائیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر دو مداخله‌ی تمرینات اصلاحی و استفاده از ارتوتیک هشت و دوازده هفته ای بر متغیرهای فشار کف پایی در زنان مبتلا به هالوکس والگوس هنگام راه رفتن

لعیا عبدالحسینی کلخورانی؛ علی فتاحی؛ راضیه یوسفیان ملا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
اثر تمرینات اکسنتریک خالص با حداکثر سرعت بر ویژگی های بیومکانیکی گام برداری بیماران اسپاستیسیتی منطبق بر سرعت حرکت فرد

علی شریف نژاد؛ نسیم نادری؛ نورالدین نخستین انصاری؛ محمد حسین حریرچیان؛ فرهاد طباطبایی قمشه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر اضافه کردن بار بر تقارن کینماتیکی و کینتیکی در حین راه‌رفتن در مردان با و بدون کمر درد مزمن

راحله تاجیک؛ مهدی خالقی تازجی؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تجزیه و تحلیل بیومکانیکی متغیرهای کینتیکی و توزیع فشار کف پا: مقایسه بین اسکی بازان نخبه آلپاین، اسکی بازان صحرانوردی و غیر ورزشکاران در طول راه رفتن

رغد معمار؛ حامد فدایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط و مصرف ویتامین D بر پارامترهای بیومکانیکی منتخب تاندون‌‌ آشیل در موش های صحرایی نر متعاقب القای آنفارکتوس قلبی

علی فتاحی؛ محمد سلطانی؛ فاطمه حیدری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
مقایسه الگوی توزیع فشار کف پایی حین راه رفتن در دانش آموزان دختر 12 تا 14سال دارای کف پای صاف و نرمال

رغد معمار؛ حامد فدایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر اغتشاشات وستیبولاری بر پارامترهای بیومکانیکی تعادل پویاو فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی کودکان فعال در فاز استانس راه رفتن

سید مرتضی منصوری مهریان؛ سعید ایل بیگی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -