تعداد پیشنهاده‌ها: 98
10. اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و گیت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1400

سید حسین حسینی؛ علی اصغر نورسته؛ محمدجواد عظیمی زاده


14. رابطه بین اختلالات سوپراگلوت و ظرفیت های تنفسی در دوچرخه سواران کوهستان زن و مرد حرفه ای و نخبه

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1400

ماندانا غلامی؛ مجتبی کاویانی؛ سمانه ابراهیمی


19. تأثیر کووید-19 بر رفتار فعالیت بدنی، تندرستی و کیفیت خواب

گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

عباسعلی گائینی؛ حسام الدین اکبری


20. تست کتابخانه‌ای

دوره 4، شماره 1، 1397

مجتبی عشرستاقی


21. مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

فرزانه هاشمی


22. بررسی تاثیر نگرش مثبت ومنفی به بازی در فضای طبیعت بر خلاقیت حرکتی کودکان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

پروین کمانی


23. تاثیر بازی ورزشی -ویدیویی حرکتی بر شایستگی حرکتی ، عوامل شناختی و غیرشناختی در کودکان 8 تا 10 سال

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

فاطمه منصوری


25. مقایسه اثر تمرینات عملکردی و تعادلی بر تعادل و ترس از سقوط سالمندان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

ابوالقاسم محمدرحیمی