مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر روش آموزش ترکیبی آموزش بازی برای فهمیدن با آموزش ورزش و سنتی بر خلاقیت فردی و گروهی، انگیزش ، عزت‌نفس و شایستگی حرکتی ادراک‌شده و واقعی کودکان در فوتسال

مریم داودی

گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات بازآموزی سراسری پاسچر و بازخورد یاداوری بر گردن درد، پاسچر، کیفیت زندگی و استقامت در افراد با گردن درد مزمن غیر اختصاصی

ملیحه حدادنژاد؛ فاطمه آبادیان؛ هانیه آخشیک

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعات مروری و کتابخانه‌ای
ارائه مدل توسعه مشارکت ورزشی در اوقات فراغت جانبازان و معلولین ایران

مینا مستحفظیان؛ هدی آریان فر

گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر آموزش غیرخطی تاکتیک بر رفتار تاکتیکی بازیکنان و خصوصیات شبکه در طول مسابقات فوتسال پسران 10-12سال

زهرا میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر زمانبندی تمرین هشت هفته‌ای هوازی در طول چرخه‌ی روشنائی- تاریکی بر محتوای برخی از پروتئین‌های ساعت مولکولی، نوسان ساز متابولیکی NAD+ و پویایی میتوکندریایی در عضله دوقلوی موش‌های دیابتی

خدیجه پورعبدی؛ فرشته شهیدی؛ محمد رضا تابنده؛ مجتبی صالح پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک وهله خستگی حاد عملکردی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی توزیع فشار کف‏پایی و عملکرد تعادلی ایستا و پویا در والیبالیست‏های نوجوان و جوان حرفه‏ای پسر هنگام ایستادن و راه رفتن

فرید احمدی اصل

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

.
    -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته و ماندگاری یک ماهه تمرینات ثبات هنده به همراه مداخله درمان دستی بر اختلال سر و شانه به جلو

امیر لطافت‌کار؛ ملیحه حدادنژاد؛ کیانا فتح الله نژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه هماهنگی و تغییر پذیری کینماتیکی اندام تحتانی در سرعت های متفاوت راه رفتن مردان با و بدون کمر درد مزمن غیر اختصاصی

سعید خدابخش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیرات دو برنامه پیشگیری از آسیب و ارتقا عملکرد و کنترل زانو بر عوامل خطرزای آسیب زانو در بازیکنان فوتبال پسر

نظام نعمتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
پاسخ ورزش هوازی با شدت متوسط بر سطوح سرمی BDNF، DCX و DBHB در نوجوانان مرد سه‌گانه‌کار تمرین کرده متوسط

وحید ولی پور ده نو؛ سجاد محمدبیگی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر کینزیوتیپ بر حرکات تنه و اندام تحتانی در حین انجام تکالیف مختلف فرود: پیامدهای مربوط به آسیب رباط صلیبی قدامی

امیر لطافت‌کار؛ بهرام شیخی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثرات حاد تنش‌های مختلف کینزیوتیپ بر عملکرد پرش در مردان فعال با ریسک بالای آسیب رباط صلیبی قدامی

امیر لطافت‌کار؛ بهرام شیخی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر تمرین ورزشی منظم بر درد، ناتوانی، پاسچر و وضعیت سلامتی دندانپزشکان مبتلا به گردن درد مزمن

امیر لطافت‌کار؛ پویا ربیعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر و ماندگاری افزودن بازخورد به بازآموزی راه رفتن بر کینماتیک منتخب تنه و اندام تحتانی در دوندگان تفریحی آسیب دیده

فلورا فروردین

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
آیا ترکیب تمرینات عصبی عضلانی با بازخورد بر ورزشکاران دارای سندرم استرس تیبیال داخلی موثر است؟

امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تبیین نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه رهبری اخلاقی با عملکرد مدیران در مدارس نواحی آموزش و پرورش شهر ارومیه

سارا خوشفکر مقدم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تحلیل جامع متغیرهای کینتیکی- زمانی پرش و فرود در والیبالیست های نخبه حین اجرای مهارت دفاع روی تور

علی فتاحی؛ راضیه یوسفیان ملا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی عملکردی و تمرینات ثبات دهنده بر درد پس از زایمان ، خستگی ، ناتوانی عملکردی و عملکرد: یک آزمایش کنترل شده تصادفی

امیر لطافت‌کار؛ نیلوفر فریور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه میزان شیوع آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا (کوویدـ19)

زهرا ابراهیمی؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی؛ مصطفی زارعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر تمرینات برای تونیک بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی چشم و دست کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

مهرنوش طاهری؛ غلامرضا لطفی؛ معصومه بقائیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثربخشی تمرینات اگزرگیم و تمرین تکلیف دوگانه بر کارکردهای اجرایی و پارامترهای گام برداری و قدرت عضلانی اندام تحتانی سالمندان جوان

حسین آخوندی؛ فرهاد قدیری؛ رسول یاعلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
عدم تقارن نیروهای عمودی عکس العمل زمین و فعالیت عضلات هنگام راه رفتن در بیماران با بی ثباتی مزمن مچ پا

امیر لطافت‌کار؛ حسین تاجدینی؛ زاهد منتشلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
آیا افزودن آموزش به تمرینات ثبات دهنده بهتر از تمرین بدون آموزش در بیماران درد پاتلوفمورال است؟

امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
پیش بینی توانایی حرکتی بر اساس سطوح بالیدگی و فعالیت بدنی کودکان در رده سنی 7 تا 9 سال

الهه ملک محمدی گل سفیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه زمان رسیدن به پایداری و فعالیت عضالت اندام تحتانی در حین پرش و فرود در افراد با و بدون زانوی پرانتزی

زاهد منتشلو؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه هشت هفته تمرینات سایه زنی و مولتی شاتل بر شاخص های توان بی هوازی، هوازی و چابکی بازیکنان بدمینتون پسر

سعید پورابراهیم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و هوازی بر وضعیت متابولیکی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

فاطمه مهدی پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی به روش استراحت- وقفه با روش سنتی بر سازگاری های عملکردی و مایوکاین های (مایوستاتین، فولیستاتین و عامل رشد شبه انسولین- یک) مردان تمرین کرده تفریحی

محمود کریمی فرد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر انواع اختلال خواب بر عملکرد هوازی، عملکرد بی‌هوازی، هورمون‌های استرسی منتخب و خلق‌و‌خوی زنان ورزشکار

پیام سعیدی؛ مریم مؤدب بجاربنه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی اثر پوزیشن های مختلف چرخش هیپ بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی حین فعالیت-های عملکردی در افراد با و بدون ژنوواروم

محمدرضا هاتفی؛ امیر لطافت‌کار؛ فریده باباخانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه فعالیت مایوفاشیال مریدین طی پرش فرود عمودی تک پا در بیماران مبتلا به بازسازی رباط صلیبی قدامی و افراد سالم

امیر لطافت‌کار؛ بهرام شیخی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک دوره تمرین تصمیمی با اضطراب بالا و پایین بر تصمیم گیری و تحکیم حافظه کاری افراد مبتدی

رعنا هاشمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر استراتژی یادگیری افتراقی، بازخورد خود-کنترلی و تمرکز توجه بیرونی بر برخی ریسک فاکتورهای آسیب لیگامان ACL در ورزشکاران

هادی عباس زاده قناتی؛ امیر لطافت‌کار؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ ملیحه حدادنژاد؛ ولف-گانگ شولهرن

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر پاسخ‌های روانی-عصبی-هورمونی-ایمنولوژیکی اضطراب رقابتی، پویایی‌های تلومر/ تلومراز و عملکرد در ورزشکاران نخبه

امیرحسین مهرصفر؛ علی مقدم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ میگویل آنجل سرانو روسا؛ فضل الله باقر زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه هماهنگی و تغییرپذیری هماهنگی کینماتیکی و متغییرهای کینتیکی مفاصل اندام تحتانی بین ورزشکاران با درد مزمن کشاله ران و افراد سالم در مانور برش جانبی و اجرای فرود

بهنود جعفرپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر تمرینات نوروماسکولار همراه با تمرینات عصبی-شناختی بر عوامل منتخب روان‌شناختی، عملکردی و بیومکانیکی در مردان ورزشکار دارای بازسازی ACL

حسین تاجدینی؛ مهدی خالقی؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر پروتکل‌های کششی بر فعالیت عضلات مفصل شانه در بازیکنان حرفه ای تنیس روی میز

امید کاظمی؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
عدم تقارن قدرت ایزوکینتیک عضلات زانو و شیوع آسیب پایین‌تنه جودوکاران تیم‌های ملی ایران

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تقارن عملکرد تعادلی ایستا و پویا، توزیع فشار کف پایی و شاخص CPEI پای برتر و غیر برتر دختران نوجوانان فعال سالم و مبتلا به ناهنجاری پرونیشن مچ پا در هنگام ایستادن و فاز- استانس راه رفتن

زهرا کریلی؛ علی فتاحی؛ علی شریف نژاد؛ محمدعلی آذربایجانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شیب مثبت و منفی سطح بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی تعادلی و توزیع فشار کف پای دختران نوجوان سالم و مبتلا به ناهنجاری ژنوواروم و ژنووالگوم زانو در فاز استانس راه رفتن

هانیه زهتاب اصغری؛ علی فتاحی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ امیرعلی جعفرنژاد گرو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثربخشی تکنیک های فراشناختی و تمرینات یوگا بر تحمل ابهام و پریشانی روانشناختی زنان باردار دارای تجربه غربالگری پرخطر

سولماز بابایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر مکمل کافئین بر خستگی عصبی-عضلانی حین اجرای فعالیت بی هوازی

لیلا غزاله؛ آنیتا عنایتی؛ مریم دلفان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر تصمیم گیری، رفتار بینایی و عملکرد تحت شرایط فشار جسمانی و روانی در ورزشکاران نخبه

پیمان هنرمند؛ حسن غرایاق زندی؛ علی مقدم زاده؛ رضا رستمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر 12 هفته ورزش- موسیقی درمانی در منزل روی عملکرد جسمانی شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر

غزاله شکری؛ صادق امانی شلمزاری؛ فاطمه محمدیان رسنانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه دو شیوه تمرینی پلایومتریک و پلایومتریک همراه دستگاه EMS بر عملکرد حرکتی، کنترل پاسچر و قدرت ورزشکاران دارای بی ثباتی مچ پا

حسین شاهرخی؛ سحر رضائی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی و پیگیری اثر شش هفته تمرینات وابل بورد (تخته تعادل) و کینزیوتیپ بر حس وضعیت مفصل، عملکرد اندام تحتانی و تعادل در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا

حسین شاهرخی؛ زینب علیگلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه آموزش مکانسیم عصبی درد همراه با تمرینات کنترل حرکتی با تمرینات گروهی برای بهبود کمردرد مزمن

امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مطالعه مقطعی مقایسه عدم تقارن نیروی عکس العمل عمودی زمین و فعالیت عضلانی بین افراد دارای بازسازی لیگامان صلیبی قدامی و سالم

امیر لطافت‌کار؛ محسن مرادی؛ زاهد منتشلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
فعالیت عضلات ران و بخش مرکزی بدن حین تمرینات ثبات دهنده بخش مرکزی بدن با لود بالا

امیر لطافت‌کار؛ بهرام شیخی؛ زهره خسروکیانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر استرس بر انگیزش حرکتی و خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان در اپیدمی کرونا

راضیه ساجدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ ستاره حبیب اللهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تمرینات بازی های ویدویی و تمرینات تعادلی بر روی حس عمقی زانو تعادل و کیفیت زندگی افراد سالمند: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

حسن صادقی؛ مازیار بشیری منش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین امتیاز اجرای تکنیک شیرجه فرود صاف با ناراستایی‌های پویای اندام تحتانی در حین رویکرد رو به جلو بر روی تخته فنر در شیرجهروهای مرد نخبه

امیر حسین براتی؛ مهدیه آکوچکیان؛ الهام شیرزاد؛ محمدعلی سید حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک دوره تمرینات حسی ـ حرکتی بر زاویه ی کرانیوورتبرال و علائم زنان مبتلا به سردرد سرویکوژنیک

سمانه بیگ محمدی؛ سجاد روشنی؛ نرمین غنی زاده حصار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تشخیص تمایز در شاخص گلوتئال به تنسور در تمرینات توانبخشی بر درد، دامنه حرکتی و کینماتیک دوبعدی راه رفتن در زنان دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی

لیلا جهان دیده ده سرخ؛ امیر لطافت‌کار؛ رضا خان زاده؛ فرزاد امیدی کاشانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر آنی اصلاح الگو کینماتیک دویدن با استفاده از الگو POSE بر عوامل کینماتیکی مرتبط با سندرم درد پتلوفمورال در دوندگان

محمد شاهپوری؛ امیر لطافت‌کار؛ علی عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی کارکردهای اجرایی، شناختی و عملکردی مرتبط با کیفیت زندگی در افراد با کم توان ذهنی

محمود پیررسول زاده؛ جلال دهقانی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه طولی تقارن متغیرهای کینتیکی، کینماتیکی و عملکردی ورزشکاران دارای بازسازی لیگامان صلیبی قدامی با افراد سالم درتکالیف عملکردی

فاطمه شرف الدین شیرازی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر مداخله شناختی بر بیومکانیک پرش فرود تک پا بازیکنان والیبال مرد نخبه

سیما محمدآملی؛ امیر لطافتکار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر مستقیم و تعاملی بالیدگی جسمانی و وضعیت اجتماعی اقتصادی بر انعطاف پذیری شناختی و شایستگی حرکتی کودکان ادراک شده در کودکان 10-11-12 سال

افسانه خیراندیش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
پایایی و روایی ساختار نسخه کوتاه مقیاس اعتیاد به تلفن های هوشمند (SAS-SV) در دانش آموزان ایرانی

امیر لطافت‌کار؛ فاطمه اسماعیل پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر فازهای چرخه قاعدگی بر هماهنگی و تغییرپذیری هماهنگی سگمنت های اندام تحتانی حین اسکوات

مریم قنبری؛ علی عباسی؛ ملیحه حدادنژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر تغییر توجه به کمک مداخلات شنوایی و محیطی بر الگوی حرکتی پای تکیه گاه فرد حین شوت زدن در ورزشکاران نخبه فوتسال

امیر لطافت‌کار؛ فلورا فروردین

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر دو شیوه پروتکل خستگی قدرتی و استقامتی بر سینرژی های عضلانی

زهره چشمی؛ لیلا غزاله؛ رسول اسلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثربخشی تمرینات چشم آرام و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر توجه انتخابی، زمان واکنش، رفتار خیرگی و پرتاب آزاد بسکتبالیست های جوان نخبه تحت شرایط استرس‌زا

مهدی رحیم زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه ی میزان انحنای لوردوز کمری و کمر درد در زنان باردار قبل و بعد از زایمان طبیعی و سزارین

فرحناز تاتلی؛ سارا چشمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر تمرین ترکیبی هوازی - مقاومتی بر عملکرد سلول های بنیادی و ظرفیت نوزایی سلول های میوکارد موش های صحرایی نر سالم در سه رده سنی

اعظم شهسواری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرین درمانی بر پوسچر، درد و الکترومایوگرافی در افراد دارای گردن درد در پاسخ به اغتشاش خارجی

امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تخمین پیوسته کینماتیک اندام تحتانی با استفاده از الکترومایوگرافی سطحی در حین دویدن در سرعت های مختلف مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق

علیرضا رضایی زنگنه؛ علی عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر حاد مکمل یاری بتاآلانین بر عملکرد بی هوازی و خستگی عضلانی در دختران ورزشکار

جواد مهربانی؛ علی شمسی ماجلان؛ نوره خطیبی؛ سیامند عبداله پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعات مروری و کتابخانه‌ای
نقش متغییرهای فراشناختی و فراهیجان مثبت در فرسودگی روانی ، رفتار و عواطف ورزشکاران ماهر

راضیه غلامی گندمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه قرارگیری استخوان کتف در افراد دارای ناهنجاری سر به جلو با افراد طبیعی

سارا چشمی؛ مرضیه فردوسی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات ثباتی با و بدون سوزن خشک بر درد و عملکرد بیماران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی

امیر لطافت‌کار؛ محمود سیفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک دوره تمرینات منتخب تحریکی دهلیزی بر تعادل و طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین در طی راه رفتن در کودکان دارای اختلال شنوایی

صفورا کریمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارتباط فعالیت بدنی وکیفیت زندگی و خواب درسالمندان زن ومرد فعال وغیرفعال درزمان انزوای اجتماعی ناشی ازهمه گیری بیماری کرونا

طاهره قربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثربخشی تمرینات ورزش تای چی بر تعادل،ترس از افتادن، حافظه کاری و توجه انتخابی در زنان سالمند.

سهیلا قلعچه یزدانی؛ محمود شیخ؛ محبوبه غیور نجف ابادی؛ یوسف مقدس تبریزی؛ داود حومنیان شریف آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی رابطه فعالیت بدنی بر سازگاری شغلی، تاب آوری و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور استان فارس

ابراهیم خوشنام؛ محمدصادق افروزه؛ حسین دست بر حق؛ حسین زارعیان؛ محمد هادی اسلامی جهرمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر ترکیب تمرینات منتخب اصلاحی با کینزیوتیپ بر وضعیت پاسچر دندان پزشکان دارای سر به جلو

زهرا فدایی فرقان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تمرین هوازی بر پاسخ عوامل ایمنی و هورمونی به 30 ساعت محرومیت از خواب در زنان جوان

تابان حیدری؛ عبدالحسین طاهری کلانی؛ مهناز امیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرینات آنلاین و تمرینات شناختی حضوری بر افراد دارای گردن درد مزمن

گلاره الموتی؛ امیر لطافت‌کار؛ ملیحه حدادنژاد؛ رضا علیزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات و بازی اصلاحی بر تغیرات قوس کف پا، تعادل و حس عمقی دختران نوجوان با کف پای صاف منعطف

زهره صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر مکمل یاری کراتین- بی‌کربنات سدیم بر توانایی حفظ تکرار و میزان درک سختی در فعالیت مقاومتی و برخی شاخص‌های استرس اکسایشی در مردان تمرین کرده

آسیه پارسائیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر 8 هفته تمرینات کگل و رینگ اسپورت بر کاهش درد دیسمنوره و قدرت عضله سرینی بزرگ در زنان

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک، ساختاری و عملکردی در زنان جوان غیرورزشکار با و بدون گردن درد مزمن غیر اختصاصی.

نسرین بهاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه دامنه حرکتی، انعطاف پذیری و هایپرموبیلیتی مفاصل اندام تحتانی در افراد با و بدون اضافه وزن

فاطمه رضائی تبار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه ی ثبات پوسچرال قبل و بعد از وقوع خستگی در ورزشکاران و غیرورزشکاران

سپیده شاه حسینی؛ نرمین غنی زاده حصار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ساخت حسگر پوشیدنی اینرسی برای ارزیابی الگوی حرکتی مهارت های ورزشی

سمانه حاجی حسینی؛ محمود شیخ؛ علیرضا نیک فرجام؛ خالد تکی زاده؛ رضا عباسی کسبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر رویکرد هدف گذاری با رهبری بیمار در ترکیب با آموزش علوم اعصاب درد یا درمان دستی در بیماران دارای کمردرد مزمن

سحر سهیلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر ۴ هفته تمرین خانگی با کفش ناپایدار بر برخی از شاخص‌های الکترومایوگرافیک و پارامترهای فضایی و زمانی گام‌برداری و عملکردی مرتبط با افتادن در مردان سالمند

سید محمد سیدی بیدگلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مطالعه تغییرات فعالیت بدنی، وضعیت تغذیه ای، کیفیت زندگی و سلامت روان در همه گیری کووید-۱۹ در افراد ۱۸ تا ۶۵ سال استان گیلان

وحید شعبانی اسکلکی؛ حمید محبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر معطرسازی محیط ورزش هوازی با عصاره اسطوخودوس بر سطوح سرمی عوامل مرتبط با عملکرد شناختی در مردان جوان فعال

وحید ولی پور ده نو؛ سجاد محمدبیگی؛ رمضان کلوندی؛ حشمت الله علیکرمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر بازیهای شناختی منتخب بر ارتقاء و پایداری کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نرگس قادری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شرایط پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر تغییر پذیری هماهنگی تنه، لگن و ران در بسکتبالیست ها در حین فرود با و بدون چرخش تنه

محمد جواد سهراب لو؛ مهدی خالقی؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر حس عمقی مفصل زانودختران با سابقه جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی

فاطمه ولایتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر تمرین مقاومتی و عصاره آناناس بر حجم تومور و بیان ژن های کبدی برخی عوامل رگزایی موش های مبتلا به سرطان ملانوما

فواد عسجدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تمرینات ترکیبی حین دیالیز بر کیفیت زندگی، وضعیت تغذیه، فاکتورهای خونی، عملکرد جسمانی، کفایت دیالیز، میزان بستری شدن در بیمارستان و بقاء بیماران همودیالیزی

محمد علی طبیبی؛ نسرین سلیمیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر تمرین تناوبی شدید و ژل رویال بر بیان ژن آپلین چربی احشایی و وزن موشهای نر چاق دیابتی نوع دو

شهرزاد صادقی؛ حسین عابدنطنزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سوادبدنی در کودکان اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

مجید محمدی؛ محمود شیخ؛ داوود حومنیان؛ حسن زندی؛ مهرزاد حمیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثرات حاد کشش ایستا و پویا بر عملکرد بی هوازی و خستگی عصبی-عضلانی حین اجرای آزمون وینگیت در زنان فعال

لیلا غزاله؛ سوده مزروعی؛ محمد فشی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر تمرینات عصبی عضلانی با تمرکز بر مفصل ران همراه با رویکرد ادراکی-شناختی بر کینتیک و کینماتیک فرود تک پا در دختران نوجوان والیبالیست

کوثر مؤذنی؛ امیر لطافت‌کار؛ مهدی خالقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر 6 هفته قرارگیری در معرض سرما و شنا در آب سرد بر بیان ژن مایواستاتین عضله و IRF4 و UCP1 در بافت چربی قهوه‌ای موش‌های نر ویستار

نیلوفر رحمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
A caffeine dose-dependent effect on heart rate variability and fatigue indices following endurance exercise: recovery approach in a cross-over design

زهرا رحیمی؛ جواد مهربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر حاد تمرین اینتروال با شدت بالا بر شرایط استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ ، کبد و آسیب عضلانی رت‌های نر ویستار

مریم عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
آثار همه‌گیری بیماری کرونا (COVID-19) بر سطح فعالیت بدنی اقشار مختلف مردم ایران: چالش ها و راهکارها

حمید اراضی؛ بهزاد طاعتی مقدم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی میزان شیوع اعتیاد به بازی های رایانه ای و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در دوران قرنطینگی ناشی از کووید 19

پروانه شمسی پور دهکردی؛ راضیه ساجدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی و هوازی بر هورمون های رشد کورتیزول ، شبه انسولین 1 و افسردگی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

فائزه علی پور عابدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر یک جلسه تمرین خستگی عضلات مرکزی بدن بر تعادل ایستا و پویا و حس عمقی مفصل زانو بانوان ورزشکار تی آر ایکس و پیلاتس

مونا حسن پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک 4 هفته تمرینات مقاومتی و نوروفیدبک بر عملکرد عصبی فوق نخاعی و مهارت تیراندازی در افراد مبتدی قبل و بعد از ارائه خستگی

احمدرضا یوسف پور دهاقانی؛ حمید رجبی؛ لیدا مرادی؛ زهرا رضاسلطانی؛ داریوش الیاس پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه 8 هفته تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی از شاخص‌های سندرم متابولیک در زنان چاق

مهناز امیدی؛ پریا ویسمرادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه پاسخ ورزش با مهارت باز و بسته بر سطوح سرمی گلوتامات، نورآدرنالین، IGF-1 و VEGF در جودوکاران زن

وحید ولی پور ده نو؛ سعیده کرمی فعلی؛ زینب ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی هماهنگی مفاصل اندام تحتانی با هدف ارائه شاخصی مناسب برای ارزیابی نوسانات پاسچری در وضعیت ایستاده

لیلا غزاله

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات ورزشی و واقعیت مجازی بر مولفه های روانی حرکتی کارکنان نیروهای مسلح مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

سعید آهار؛ فرشاد نجفی پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه شش هفته‌ای تمرینات قدرتی میان تنه و کگل بر تقویت عضلات کف لگن در زنان مبتلا به سندرم ضعف عضلات کف لگن و واژینیسموس

نسیم قربانپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر 12 هفته تمرین هوازی و محدودیت غذایی بر بیان پروتئین های آلفا-سینوکلئین و سیرتوئین-1 در بافت مغزی هیپوکامپ موش های صحرایی مدل پارکینسونی (پارکینسونی شده با تزریق 6-هیدروکسی دوپامین)

سیما موحد؛ رقیه پوزش جدیدی؛ حسن پوررضی؛ علیرضا نورآذر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر بیان ژن sirt1، سطح سرمی اینترلوکین 1 بتا و اینترلوکین 33 در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

سولماز بابایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر مصرف حاد مکمل گلوتامین بربرخی شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری پس از فعالیت مقاومتی برون گرا در مردان جوان غیرفعال

بهمن ابراهیمی ترکمانی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ اکرم عبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر تمرینات پایدارسازی عصبی عضلانی (DNS) بر استقامت ناحیه مرکزی بدن و تعادل سالمندان زن بالای 70 سال

آی سونا حاجیلی دوجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر عملکرد حرکتی، شدت خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زهره کریمی مقدم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیرتمرینات ثبات دهنده گردن با و بدون تمرینات تحرک بخشی ناحیه توراسیک بر درد، دامنه حرکتی، استقامت عضلانی، حس عمقی گردن و پاسچر زنان دارای گردن درد مزمن و سر به جلو

زهرا محمودآبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر حاد مصرف بی‌کربنات سدیم پیش از فعالیت بی‌هوازی بر تغییرپذیری ضربان قلب، میزان درک فشار و توان بی‌هوازی مردان ورزشکار در شرایط هایپوکسی و نورموکسی

زهره زمانی؛ جواد مهربانی؛ سیامند عبداله پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه علائم در بیماران مبتلا به کووید19با و بدون ناهنجاری کایفوز

زهرا حرمتی اوغول بیک؛ سجاد روشنی؛ ابراهیم علی نسب فیروزجاه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر رهاسازی مایوفاشیال همراه با تمرینات پیلاتس بر تعادل، انعطاف پذیری و ترس از سقوط بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

سید امیر حسن حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بازی فعال واقعیت مجازی (انفرادی و رقابتی) و ورزش سنتی: پاسخ های همودینامیک، HRV و برخی عوامل روانشناختی در کودکان و نوجوانان

لادن سلطان نژاددوشانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تعادل، قدرت و دامنه حرکتی ران و مچ پا در ورزشکاران با و بدون نقص والگوس داینامیک زانو

حجت قصاب دهخوارقانی؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مهری محمدی دانقرالو؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر رویکرد توانبخشی روانی دوساهو بر توانش حرکتی و آگاهی بدنی در کودکان دختر 7 تا 9 ساله مبتلا به اختلال سندرم داون

اعظم بوربور؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ عهدیه یداله زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
خودمختاری در کلاس های تربیت بدنی در طول همه گیری کرونا: بررسی علاقه به فعالیت بدنی ، تنهایی و نشاط در دانش آموزان دختر

معصومه پروانه؛ سولماز بابایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تمرینات واقعی و اگزرگیم بر کنترل قامت و قدرت عضلانی اندام تحتانی کودکان فلج مغزی

ندا شاه ویسی؛ فرهاد قدیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه رویکرد آموزشی والدین محور و مربی محور بر تبحر حرکتی، رشد اجتماعی و شناختی کودکان 7 تا 10 ساله کم‌توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان جهرم

سوسن تعبدی جهرمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مرجان نامجو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی چای سبز بر وضعیت متابولیکی و برخی از شاخص های متابولیکی زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو

مصطفی رحیمی؛ خاطره زارع؛ محمد فرامرزی؛ میلاد فروغی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر دوازده هفته تمرین تی آر ایکس بر نسبت آدیپونکتین به لپتین، پروفایل لیپیدی و شاخص های متابولیکی در زنان دارای اضافه وزن

مصطفی رحیمی؛ محمد قرامرزی؛ نرگس رئیسی وانانی؛ بنفشه محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر خودکنترلی دشواری تکلیف در ابتدا و انتهای تمرین برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی پرتاب بسکتبال

مسعود ظهیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ اسماعیل صائمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر پاسخ و سازگاری حاصل از 6 هفته تمرینات دوگانه مقاومتی-شناختی بر خستگی، تعادل، عملکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان سالمند

آذر حبیبی نژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرین مهارتهای حرکتی بنیادی از طریق "روش آموزش بازی برای درک" بر مهارت های حرکتی و شناختی کودکان بیش فعال

مریم نجفی شهنا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر خستگی ویژه والیبال بر تعادل، حس عمقی و عملکرد والیبالیست های با ریسک بالا و پایین آسیب رباط صلیبی قدامی

حمید علیزاده؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرین در منزل با و بدون برنامه کاهش وزن بر درد، ناتوانی، ترس از حرکت، و استقامت عضلات تنه در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تعیین اثر اجرا آموزش های نظامی بر آزمون های منتخب مرتبط با سلامت جسمانی و ساختار اسکلتی عضلانی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) و ارائه راه کارهای اصلاحی

حامد باباگل تبار سماکوش؛ عباس شکیبی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر ۶ هفته تمرینات عصبی ـ عضلانی بر الگوی فرود ـ پرش، تعادل و حس عمقی زانو والیبالیست های دختر با ریسک بالا و پایین آسیب رباط صلیبی قدامی

زهرا میرولی اله زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تدوین نظام مند یک برنامه پیشگیری از آسیب های ورزشی در والیبال

حامد محمودی؛ حسن دانشمندی؛ علی شمسی ماجلان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اصلاح ناهنجاری هایپرکایفوز غیر ساختاری و ماندگاری آن متعاقب 8 هفته عادت درمانی با کمک تن پوش هوشمند ایرانی.

رضا سعیدی نیشابوری؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ یوسف مقدس تبریزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
آگاهی از برنامه‌های آموزش پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران زن در ایران

محمد فلاح محمدی؛ فهیمه ابوالحسنی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر 4 هفته تمرینات اصلاحی و کایروپرکتیک بر فعالیت الکتریکی عضلات کمر و بررسی حس درد و عملکرد افراد با کمردرد مزمن غیراختصاصی.

آرزو محمدی؛ هادی میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
شیوع شناسی آسیب ها و بیماری‌های عضلانی- اسکلتی در ورزشکاران بازنشسته نخبه ایران

حسین فکور رشید؛ اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی؛ زهرا عطرکارروشن

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و شناختی حرکتی بر کنترل پاسچر، عملکرد و شاخص خستگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ رضوان نظری شعرباف

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه قدرت و دامنه حرکتی ران و تنه در والیبالیست های 18 تا 23 سال با و بدون نقص تنه

نرمین غنی زاده حصار؛ میلاد یحیی زاده؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ معری محمدی دانقرالو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر حاد مصرف مکمل ال تیانین بر تعادل، عملکرد شناختی، توان بی هوازی و شاخص خستگی ووشوکاران مرد تمرین کرده

آقاعلی قاسم نیان؛ احمد جبلی؛ حمیدرضا نوروزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی زانو و تعادل عملکردی زنان دارای نقص بینایی

سمیه محمدزاده؛ سجاد روشنی؛ افشین مقدسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین آستانه درد، فشارخون و آزمون های آمادگی جسمانی با شاخص فرتوتی در سالمندان

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تعامل ویتامین دی و کلسیم در کنار تمرین دایره ای خیلی شدید بر تغییرات BDNF و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند دارای اضافه وزن

عباسعلی گائینی؛ مریم دلیرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر مکمل یاری کافئین و سدیم بی کربنات بر عملکرد و میزان فشار درک شده ورزشکاران کراسفیت

امیرحسین ضیائیان؛ فاطمه شب خیز

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی عضلانی بر آزمون غربالگری حرکت عملکردی و راستای اندام تحتانی کاراته کاران نخبه

محمد رحیمی؛ هاشم پیری؛ سعید روشن مهر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر تکلیف دوگانه شناختی و محرومیت بینایی حین راه رفتن به عقب بر تعادل پویا و حس عمقی دختران نوجوان

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ فائزه عامری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان اراستین و RSL-3 در عضله اسکلتی رت های نر سالمند نژاد ویستار

علی سرلک؛ مجتبی صالح پور؛ نیما صحرایی؛ محدثه عالیانی نژاد؛ نازنین امید

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه اثـر6 هفته تمـرین تــداومی اســتقامتی وتناوبی شدید به همراه مصرف مکمل Q10 بــربیــان ژنهــایp53 , TERT و سطوح آنتی اکسیدانی بافــت قلــب موشهای نر نژاد ویستار سالمند

مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ ریحانه شهبازی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه دو برنامه تمرینی شروث و شروث اصلاح شده بر فاکتورهای جسمانی، روانی و کیفیت زندگی نوجوانان دارای اسکولیوز ایدوپاتیک

آرش خالدی؛ هومن مینونژاد؛ حسن دانشمندی؛ مهدیه آکوچکیان؛ مهدی قیطاسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر بیان mir-27a و سطوح سرمی پروتئین واکنش گر-C در مردان چاق میانسال

حمیدرضا زلفی؛ امیر شکیب قاضی جهانی؛ عادل ولیپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
طراحی برنامه درسی وِژه آموزش سالمندان با الهام از رویکرد گفت و شنودی ولا و سنجش اثربخشی آن

شیرین داوری فیض پور آذر؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ محسن ایمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تعیین اثربخشی مداخله ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) بر انسداد روانی، ترس از شکست و پاسخ های فیزیولوژیکی اضطراب عملکرد در شرایط تحت فشار در دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)

امیرحسین مهرصفر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی نقش سبک های مدیریت تعارض مدیران، حمایت سازمانی و تیپهای شخصیتی معلمان بر استرس شغلی آنان در مدارس ابتدایی نواحی شهر تبریز

بهنام طالبی؛ اسماعیل ابدالی؛ اسداله خدیوی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب و مرتبط با آسیب سندروم پتلوفمورال در حین تکلیف پرش- فرود تک پا در فوتبالیست های حرفه ای

رضا قراخانلو؛ زینب حسین زاده؛ شهناز شهربانیان؛ زهرا مصلی نژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر بی خوابی بر خستگی و شاخص‌های عملکرد عصبی-عضلانی در زنان فعال

پریا محمدی راد؛ لیلا غزاله؛ رسول اسلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات تحریک وستیبولار و تعادلی بر کنترل پوسچر و سرعت راه رفتن کودکان کم توان ذهنی

فاطمه آقابراری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر بازی های حرکتی و رایانه ای بر مهارتهای ادراکی-حرکتی،توجه و روابط اجتماعی دانش آموزان پسر بیش فعال12-10سال

سید حسین حسینی کلکو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارائه مدل مشارکت در فعالیت بدنی، موانع مشارکت و راهکارهای توسعه آن در جامعه کودکان و نوجوانان طیف اتیسم ایران

سروین سالار؛ حسن daneshmandi؛ علی کاشی؛ شهرام شفیعی Shafiei؛ لورن لیبرمن Lauren Lieberman

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته تمرینات تنفسی ثبات عصبی-عضلانی پویا (DNS) بر بی اختیاری ادراری، کیفیت تنفس و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به بی اختیاری ادراری

محبوبه فرزین فر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و ژل رویال بر بیان ژن های آسیب کبدی در رت های دیابتی نوع دو

حسین عابد نطنزی؛ ماندانا غلامی؛ سحر ریاستی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با مکمل گیری رازیانه بر سطح سرمی استروژن و برخی عوامل سندرم متابولیک در زنان یائسه دارای اضافه وزن

مریم داربزینی زنجان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر مدل آموزشی سنتی و مدل آموزشی بازی برای فهمیدن بر خودکارآمدی و یادگیری سرویس بلند بدمینتون در نوجوانان دختر.

طاهره غفاری؛ مهدی نمازی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات ثبات دهنده کتف در صفحات مختلف حرکتی شانه در مردان دارای ناهنجاری سندروم متقاطع فوقانی و بدون سندروم متقاطع فوقانی

فواد صیدی؛ بهاره نظری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارائه مدل سیاستگذاری آموزشی مبتنی بر شواهد در آموزش و ارتقا سلامت دانش آموزان و امکان سنجی آن در مدارس

بهنام طالبی؛ پریسا محمدی؛ مهستی علیزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مدل سازی عوامل موثر بر فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال

فرزانه هاشمی؛ امین خطیبی؛ زهرا هژبرنیا؛ امیر ندری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر 8 هفته ماساژ رفلکسولوژی پا بر تعادل، قوس کف پا و درد در دختران 14 تا 18 سال مبتلا به کف پای صاف

سجاد روشنی؛ فاطمه شهریاری؛ اابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر یک دوره تمرینات اصلاحی بر درد گردن و برخی فاکتورهای پاسچرال نوازندگان گیتار.

علی حبیبی؛ سجاد روشنی؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مرتضی صادقی ورنوسفادرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی دایره‌ای و تمرینات عملکردی شدید بر عملکرد جسمانی، خستگی و ترکیب بدنی زنان دارای ‏اضافه وزن

فاطمه صادقی جندانی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ بنفشه محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر به کارگیری قیود حرکتی در دوره تمرین روی پارامترهای بیومکانیکی مهارت پرش عمودی

علیرضا هاشمی اسکویی؛ سید امیرحسین امامیان شیرازی؛ پریسا حجازی دینان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل یاری تورین بر مقادیر پروتئین FOXO3 و شاخص های عملکردی در بافت میوکارد رت های مبتلا به آنفارکتوس

ابوالفضل رزاقی؛ عباسعلی گایینی؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارائه مدل سیاستگذاری در آموزش و پرورش

آذر سرقینی؛ بهنام طالبی؛ امید علی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیریک دوره بر نامه مایو فاسیال ریلیز و کوپینگ درمانی بر ناتوانی عملکردی , تعادل, درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

مژگان گودرزی نسب؛ سید صدرالدین شجاع الدین

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیرهشت هفته پروتکل توانبخشی حرکتی بر عملکرد و کیفیت زندگی زنان میانسال دچار سکته مغزی

مرضیه احمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات CX WORX بر ثبات پوسچرال و عملکردی، حس عمقی، قدرت و مهارت اختصاصی در بسکتبالیستهای دارای نقص تنه

نرمین غنی زاده حصار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر اضافه کردن تمرینات تنفسی به تمرینات جامع درآب و خشکی بر درد کمربند لگنی،ناتوانی عملکردی ، پارامترهای فیزیولوژیک و راه رفتن، پاسچر و امتیازات SFMA در زمان ‌بارداری

نیلوفر فریور؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته بازی اصلاحی بر آزمون های عملکردی و شاخص افت ناوی و تعادل پسران با کف پای صاف منعطف 9 الی 12 سال

امید قدسی نژاد کلهرودی؛ هاشم پیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی شیوع سندرم متقاطع فوقانی در کودکان کم توان ذهنی.

ثنا جوانی؛ سجاد روشنی؛ مهری محمدی دانقرالو؛ افشین مقدسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر و ماندگاری یک برنامه تمرینی 12 هفته ای با لباس فضایی بر تعادل و کینماتیک راه رفتن کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک

سلمان نوریان دهنو؛ رضا رجبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی و مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی تحمل وزن روی مینی ترامپولین و برنامه تمرینی-درمانی مچ پا بر عملکرد کف پا-مچ پا، بیومکانیک و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به نوروپاتی محیطی پا

اشرف انصاری؛ محمد کریمی زاده اردکانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه درد، ناتوانی عملکردی اندام فوقانی و شاخص ناتوانی کمر در معلمان با و بدون اختلالات اسکلتی عضلانی در دوران قرنطینه ناشی از ویروس کووید- ۱۹

نرگس باقری؛ نرمین غنی زاده حصار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
طراحی و اعتبار یابی الگوی اخلاق حرفه‎ای در نظام آموزش سلامت حوزه معاونت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی شمالغرب کشور

تقی زوار؛ منیژه سلیمانی؛ زرین دانشور؛ بهنام طالبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر ورزش و فعالیت های بدنی در دوران شیوع کرونا بر سلامت روانی و کیفیت زندگی دانشجویان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ زهرا مقیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه عدم تقارن کینماتیکی و نمرات تست لترال استپ داون در افراد دارای اختلالات ثباتی مزمن مچ پا و سندرم درد کشککی رانی

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر جهت دهی توجه خودگفتاری آموزشی برعملکرد حرکتی سرویس والیبال دختران نوجوان

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ معصومه نصیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر نوع تمرین و دستکاری اطلاعات آوران حسی بر متغیرهای کنترل پاسچر سالمندان سالم: دورة پیگیری 3 و 6 ماهه

امیر شمس

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات منتخب یوگا روی درد، ناتوانی عملکردی، آزمون های عملکردی تنه و کمر در زنان میانسال با کمردرد مزمن غیر اختصاصی

محمد رحیمی؛ زهرا محققی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی عملکرد، کارکرد شبکه های توجهی و مکانیسم های عصبی آن تحت تاثیر خودگفتاری آموزشی درونی و بیرونی در مهارت پرتاب دارت: مطالعه ای مبتنی بر fMRI

نرگس کریمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات پاس پنجه والیبال بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی و شکل پذیری عصبی در کودکان فلج مغزی همی پلژی

الهه عرب عامری؛ شعله فرهمند؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مرتضی حیدری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر مصرف کوتاه مدت آب غنی از هیدروژن و فعالیت ورزشی وامانده ساز تحت شرایط هیپوکسی القایی با ماسک صورت بر نشانگرهای کوفتگی عضلانی و خستگی در مردان جوان فعال (مردان جوان تمرین کرده)

مجید قاسمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و پایدارسازی عصبی عضلانی پویا (DNS) بر استقامت ناحیه مرکزی، تعادل، ترس از سقوط و کیفیت زندگی زنان سالمند

حسین شاهرخی؛ محمد فلاح محمدی؛ الهام معینی رودبالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تعیین تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد اندام فوقانی و تحتانی ووشوکاران دختر 15 تا 18 سال

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 6 هفته تمرینات تی آر ایکس بر روی انحنای کمری، ثبات مرکزی و نمره ی آزمون غربالگری عملکردی زنان میانسال مبتلا به سندروم متقاطع تحتانی

محمد رحیمی؛ هاشم پیری؛ مژده فتاحی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر آموزش پاسچر سر و تمرینات چین تاک بر راستای سر و گردن دانش آموزان دارای ناهنجاری سر به جلو

علی شمسی ماجلان؛ آرتمیس بشارتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر تمرین مقاومتی برمحتوای پروتئین های MEK و ELK در بافت عضله موش های صحرایی سالمند

فاطمه فرج خدا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر6هفته تمرین مقاومتی پاوربال همراه باالگوی pnfبردرد,وضعیت ناتوانی وعملکردمفصل شانه درزنان مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه

سمیرا جمال نسب؛ امیر حسین براتی؛ سیدحسین میرکریم پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان فروستاتین- 1 در عضله اسکلتی موش های نر نژاد ویستار مسن

نیما صحرایی؛ مجتبی صالح پور؛ علی سرلک؛ محدثه عالیانی نژاد؛ نازنین امید

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته مصرف پنیر لور به همراه تمرینات تخصصی والیبال بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی، مهارتی و عملکردی دختران نوجوان والیبالیست نیمه حرفه ای

زهره اسکندری؛ زهرا عراقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
نقش ابعاد روانشناختی و سلامت روان در آموزش کارآفرینان ورزشی

اسماعیل کیومرثی؛ ایوب حیدری؛ میرحمید صالحیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر بیان ژن‌های OCN، OPN،MGP ‌، TGF-B‌، میزان التهاب و فیبروز بافت‌های کلیوی، کبدی در موش‌های مدل انفارکتوس قلبی تحت درمان با داروی وارفارین

توران عباسی؛ عبدالعلی بنائی فر؛ سجاد ارشدی؛ یاسر کاظم زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر ۶ هفته تمرین کششی همراه با آزادسازی مایوفاشیای عضلات دوقلو و کف پایی بر گردن درد مزمن غیر اختصاصی

امیر حسین براتی؛ مرضیه بهنام پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیرچهارهفته تمرین تناوبی شدید مجازی درمنزل بر آنزیم های کبد و برخی شاخص های سندرم متابولیک زنان دارای اضافه وزن

مریم رمضانی؛ بهمن میرزایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر هشت هفته تمرین زیر بیشینه و بیشینه بر سطح سرمی آسپروسین و مقاومت به انسولین و ترکیب بدن در زنان اضافه وزن/چاق

عاطفه صادقی؛ پروانه نظرعلی؛ رستم علیزاده؛ رضا حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر تمرینات کششی و ماساژ بر درد و قدرت عضلات نواحی مچ و دست دوچرخه‌سواران کوهستان بزرگسال نیمه‌حرفه‌ای مبتلا به آسیب اعصاب مچ‌دستی

مریم قوجقی؛ حسین شاهرخی؛ سیمین دخت رحمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر هشت هفته تمرین با استفاده از پاوربال بر لرزش دست بیماران پارکینسون

امیر حسین براتی؛ هدا مزینی؛ مهدیار راثی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارتباط بین انحنای ستون فقرات و شیوع خطر زمین خوردگی در میان افراد سالمند

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر محتوای پروتئین های ERK و CREB بافت هیپوکمپ موش های صحرایی سالمند

زهرا صبری؛ مژگان احمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر شش هفته تمرین هوازی به همراه مکمل یاری Q10 برمیزان مالون دی آلدهید و کاتالاز بافت قلب رت های نرسالمند نژاد ویستار

مریم پورارشد؛ مجید کاشف

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
نقش الگو های پردازش حسی در توزیع فشار کف پایی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

محمد کریمی زاده اردکانی؛ علی رضائی؛ محمد حسین علیزاده؛ روزبه ناعمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته برنامه توانبخشی ترکیبی (تحریک الکتریکی و انقباض ایزومتریک) بر میزان درد و عملکرد ورزشکاران مبتلا به استئوآرتریت زانو

حسین شاهرخی؛ محمد فلاح محمدی؛ آرمان نیکو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر مداخلات ذهن‌آگاهی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای(tDCS) بر مهارت‌های حرکتی و علائم بیش فعالی- نقص توجه در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نقص توجه (ADHD).

نعمان مرادی زاده؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
نقش هوش هیجانی و تاب‌آوری در بهزیستی فاعلی ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال در دوران کرونا

میرحمید صالحیان؛ فرهاد نجفی پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسة تأثیر تحریکات لمسی حرکتی و مراقبت کانگورویی بر رشد جسمانی نوزادان نارس

میترا ناظم دهکردی؛ ولی اله کاشانی؛ رویا چوپانی دستگردی؛ بهروز گل محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر عوامل روانشناختی موثر بر انگیزش مشارکت کودکان در ورزش

فرهاد کوهی آچاچلویی؛ سیدحسن سیدعامری؛ سیدمحمد کاشف

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات ترکیبی (فرانکل و مقاومتی) بر عملکرد حرکتی، قدرت عضلانی، خستگی و تعادل افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زهرا سادات هاشمی مقدم؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ مرتضی صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر بازخورد مثبت انگیزشی-قیاسی با شرایط کلیشه و عدم کلیشه بر یادگیری شوت فوتسال و خود کارآمدی در دختران مبتدی

تیام مهاجری؛ زهرا انتظاری؛ مرضیه بلالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر بازی های رایانه ای فعال بر توجه و عملکرد حرکتی کودکان با اختلال بیش فعالی/ نقص توجه

غلامرضا لطفی؛ معصومه بقائیان؛ فرشته احمدی ارمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه میزان فعالیت عضلانی اندام تحتانی هنگام تمرین با دستگاه‌های ورزشی؛ تردمیل، دوچرخه ثابت، فراگ کیک و الیپتیکال به دو شیوه پیشرو و معکوس در مردان سالم و بیماران مبتلا به درد کشککی رانی

مجتبی خوش باطن؛ نادر فرهپور؛ علیرضا لشگری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت همه‌گیری کووید-19 روی فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک در دانشجویان ایرانی: مطالعه مبتنی بر اینترنت در سراسر کشور

مهدی بیاتی؛ صادق امانی شلمزاری؛ محمد شریعت زاده جنیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
نقش ویژگی های شخصیتی در سرمایه های روان شناختی و عملکرد شغلی پرستاران ورزشکار با میانجی گری انطباق پذیری مسیر شغلی و استرس شغلی

رسول چمنی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریده دکانه ای فرد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تأثیر امیدرمانی به شیوه شناختی- معنوی و تمرینات تای‌چی بر اضطراب ناشی از بیماری کرونا در دانشجویان

میرحمید صالحیان؛ عهدیه یداله زاده؛ شیدا رنجبری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
بررسی تاثیر 4 هفته انواع فعالیت ورزشی بر عوامل التهابی و ضد التهابی ناشی از انسفالومیلیت خودایمن تجربی در شاخ خلفی نخاع موش های مادهC57BL6

محمدرضا کردی؛ گلرخ محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر گذاری و ماندگاری مداخلات آموزش درد و تمرینات منتخب بر پایه کنترل وزن بر درد، عملکرد و عوامل روانشناختی افراد دچار استئوآرتریت زانو

زهره غلامی؛ امیر لطافت‌کار؛ سیده طاهره فائزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیرهشت هفته تمرینات کیوکوشین بر شاخص های الکترومیوگرافی عضلات ران در افراد مبتلا به داینامیک ولگوس زانو

فرحناز مهرافزا؛ هادی صمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر حاد پروتکل‌های ورزشی مختلف بر عملکرد تیر اندازی، کنترل پاسچر و داده‌های ردیابی چشم افراد نظامی

سیاوش شیروانی پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی با فعالیت بدنی و وابستگی به گوشی همراه در دانش آموزان دوران پاندومی کویید 19

فرحناز مهرافزا؛ هادی صمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارتباط آزمون های عملکردی با درد کمر مزمن غیر اختصاصی در زنان و مردان فعال

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات پیلاتس بر تعادل و عملکرد شناختی سالمندان

غلامرضا لطفی؛ فرزانه حاتمی؛ فاطمه کیایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بومی سازی، تعیین اعتبار و تکرارپذیری نسخه فارسی پرسشنامه نمره شانه پن

محمد کریمی زاده اردکانی؛ علی رضائی؛ سیما دیانت

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه بین تاثیر اضافه کردن بازخورد داخلی و خارجی به تمرینات پلایومتریک بر تعادل، قدرت، عملکرد و کینماتیک دو بعدی زانو در افراد دارای نقص عصبی عضلانی غلبه پا

جعفر حمدی دورباش؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیرخستگی بر بازسازی زوایای مفاصل اندام تحتانی ( زانو و مچ پا) و درد کف پای کوهنوردان قبل و بعد از یک برنامه کوهپیمایی

امیر حسین براتی؛ مرتضی برزگر بفروئی؛ مینا حقیقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی اثر تمرینات نوروماسکولار تنه و ران بر پارامترهای منتخب کینتیکی و کینماتیکی مردان ورزشکار دارای نقص کنترل تنه حین اجرای مانور تغییر جهت در شرایط خستگی عملکردی

بهنام مرادی؛ امیر لطافت‌کار؛ ملیحه حدادنژاد؛ مهدی حسین زاده؛ مهدی خالقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تمرینات تعلیقی با TRX بر حس عمقی، خطای فرود و ترس از آسیب مجدد در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی

حسین شاهرخی؛ هادی میری؛ ژینو بهاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تمرینات یوگا و ثبات دهنده بر کنترل پاسچر، دامنه حرکتی، دقت، درد و کیفیت زندگی نوازندگان سازهای زهی با گردن درد مزمن غیر اختصاصی

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ سید علی حسینی تربیت

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر یک دوره تمرینات یوگا بر درد، استرس قاعدگی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه با و بدون هایپرلوردوزیس کمری

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ هانیه رضایی پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر برنامه های تمرینی باتاکید برلگن و مچ پا برریسک فاکتورهای بیومکانیکی آسیب لیگامنت صلیبی قدامی بازیکنان بسکتبال دختر: براساس مدل وابستگی منطقه ای

مصطفی زارعی؛ نوش آفرین آزاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرینMRT و مصرف CGA بر بیان پروتئینهای BMP 2, 4, 6, 7 و بیان Ucp1 و اچ دل ال در زنان دارای اضافه وزن

فرشاد غزالیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر آماده سازی روانشناختی مردم جهت شرکت در فعالیت‌های مرتبط با ورزش و سلامتی

طیبه زرگر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
8 هفته تمرین تداومی و تناوبی با شدت بالا باعث بهبود عوامل ایجاد کننده استرس اکسایشی در کاردیومیوسیت های موش های مبتلا به دیابت نوع 2 می شود

علی خسروی زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ ارسلان دمیرچی؛ مهدی کارگرفرد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر اضافه کردن تمرینات اکسنتریک به تمرینات بازآموزی راه رفتن بر درد، کینتیک و کینماتیک دوندگان دارای درد کشککی-رانی

الهه امیدوار؛ ملیحه حدادنژاد؛ مهدی خالقی تازجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر محدودیت های کرونایی بر مولفه های روانی – حرکتی کودکان: ارزیابی و ارائه مداخله

محمد شعبانی تفتی؛ سعید آهار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات اصلاحی همراه با ماساژ بر تعادل،عملکرد حرکتی،راه رفتن وکیفیت زندگی مردان سالمند دارای هایپرکایفوزیس

ابوالفضل ترخاصی؛ ملیحه حدادنژاد؛ حسن صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیراضافه کردن تمرینات حس عمقی به تمرینات اصلاحی برپوسچرپا،حس عمقی مچ پاوتعادل دختران 9تا12سال دارای کف پای صاف منعطف وشست کج

ملیحه حدادنژاد؛ مهدی خالقی؛ زهرا دارابی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیرهشت هفته تمرینات پلیومتریک و دویدن سرعتی تکراری همراه با مصرف مکمل بتا آلانین روی برخی از عوامل حرکتی مردان فعال جوان

حسن ثانیان؛ امین نصرالله زاده فریدی؛ محمود سلطانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر هشت هفته تمرین تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید و بر سطح سرمی اسپکسین و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن

آیسان احسن؛ رستم علیزاده؛ پروانه نظرعلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی با مکمل یاری پروتئین وی بر بیان ژن های فاکتور رشد شبه انسولینی-1، سوبسترای Akt غنی از پرولین 40 کیلو دالتونی، اسفنگوزین-1-فسفات و میوستاتین در عضله دو قلو رت های نر جوان نژاد ویستار

فرشته شهیدی؛ سمیه جعفری مطلق؛ حمیده احمدی؛ فربد خلج صمدی؛ حسین مقدری مردخه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر عدم تقارن های بین اندامی بر عملکرد در افراد فعال دارای راستاهای متفاوت زانو

فاطمه حاتمی؛ امیر لطافت‌کار؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثربخشی تمرینات مقاومتی با آموزش مهارت های حرکتی و پردازش مجدد درد بر عملکرد، درد و کیفیت زندگی مهمانداران هواپیما دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی

امیر لطافت‌کار؛ نگین ذوالفقاری؛ سید صدرالدین شجاع الدین

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرین پلیومتریک و دوهای سرعتی تکراری روی برخی از عوامل آمادگی جسمانی - حرکتی مردان فعال جوان

حسن ثانیان؛ محمود سلطانی؛ فاطمه اسماعیلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر شش هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکملQ10 بر بیان ژن TRF1وTRF2 بافت قلب رت های نر سالمند نژاد ویستار

نغمه اسکندری زاده؛ فرشته شهیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر و ماندگاری تمرینات اصلاحی و درمان دستی متمرکز بر کمر و ران بر ناتوانی، عملکرد، درد فشاری، نقشه درد، وضعیت سلامت و روانشناختی سالمندان دارای درد مزمن کمر و ران

مبینا خبیری؛ امیر لطافت‌کار؛ مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر اضافه شدن تمرینات کششی به تمرینات موتور کنترل بر درد، حس عمقی، و کینماتیک کمری لگنی قایقرانان دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مهسا قویدل؛ ملیحه حدادنژاد؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب فیفا ۱۱+ به تنهایی و در ترکیب با تمرینات معلق به روش تی آر ایکس بر متغیرهای کینماتیکی و عملکردی نوجوانان فوتبالیست در معرض آسیب رباط متقاطع قدامی

محمدرسول رنجبر لاسیبی؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ حسن صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرینات عصبی عضلانی‌ حضوری و از راه دور بر قدرت عضلانی، کنترل پاسچر و کیفیت زندگی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس

تینا شیرخو؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ مهدی خالقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه پارامترهای بیومکانیکی منتخب حین راه رفتن در ورزشکاران سالم و مبتلا به درد مزمن کشاله ران.

مهدی خالقی تازجی؛ حمیدرضا ناصرپور؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تعیین آستانه عدم تقارن قدرت و دامنه حرکتی، و ارتباط آن با محدودیت های عملکردی در سالمندان شهر تهران

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر تمرین مقاومتی و عصاره آناناس بر بیان ژن برخی شاخص های آپوپتوزی بافت کبد وبرخی عوامل آنتی اکسیدانی و التهابی موش های مبتلا به سرطان ملانوما  

بهنام طاهری؛ حسین عابدنطنزی؛ فرشاد غزالیان؛ ماندانا غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی دانش آموزان دختر

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ فهیمه نصیرزارع

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تمرینات زنجیره حرکتی کتف بر عملکرد، ریتم اسکاپولاهمورال و حس وضعیت مفصل شانه در ژیمناست های مبتلا به دیسکنزی کتف

حسین شاهرخی؛ هادی میری؛ زهرا مقیسه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیرتمرینات گروهی پیلاتس برتعادل ،قدرت وخودکارامدی بازیکنان فوتبال بعدازدوران حرفه ای

محبوبه غیورنجف ابادی؛ شهام الدین صفری بلیل؛ محمود شیخ

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی مقاومتی همراه با مکمل یاری جلبک آلگومد بر سطوح پلاسمایی نوروگلین-4، آدیپو نکتین و لپتین در مردان چاق

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر؛ نسترن جوادی بهزادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته مداخله آموزشی بر سطح دانش، نگرش و عملکرد تغذیه ای و ترکیب بدن زنان فعال

محمدرضا رمضان پور؛ زهره امیرخانی؛ شیما جواهری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی مقاومتی همراه با مکمل یاری جلبک آلگومد بر سطوح پلاسمایی مترنل و آنزیم های آنتی اکسیدانی در مردان چاق

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر؛ فاطمه رادکیا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تأثیر حاد نواربندی غیر الاستیک بر تعادل، راه رفتن و عملکرد کودکان سندرم داون دارای کف پای صاف منعطف

مریم غلامی حسن ابادی؛ ملیحه حدادنژاد؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر مدل آموزشی سنتی و مدل آموزشی بازی برای فهمیدن بر خودکارآمدی و یادگیری سرویس بلند بدمینتون در نوجوانان دختر

طاهره غفاری؛ مهدی نمازی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه درمان به روش اختلالات سیستم حرکتی با فیزیوتراپی روتین در بهبود درد و عملکرد بیماران با درد زانو: یک کارآزمایی بالینی

حسن صادقی؛ محمدرضا فرزدقی؛ مرجان علیپور حقیقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات NASM و ثبات دهنده گردن ، بر وضعیت سر ، عملکرد تنفسی ، میزان درد و شاخص ناتوانی گردن در زنان با ناهنجاری سر به جلو

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ پیوند کیوانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات مقاومتی در آب برتوان قدرت و استقامت عضلانی ،تعادل پویا و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ دختران ورزشکار

امیر حسین براتی؛ امیر حسین براتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر کینزیوتیپ بر ریسک فاکتورهای بیومکانیکی آسیب ACL حین مانورهای برشی در شرایط برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده در بازیکنان فوتبال

سیاوش شیروانی پور؛ مهدی خالقی تازجی؛ سیما محمدآملی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر انواع اختلال خواب بر شاخص های عملکرد قلبی و عروقی، HRV و عملکرد هوازی و بی‌هوازی در مردان ورزشکار

مریم مؤدب بجاربنه؛ پیام سعیدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی، استفامتی و ترکیبی بر کیفیت زندگی، تعادل و عملکرد زنان مبتلا به لوپوس

امیر حسین براتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی منتخب حضوری و آنلاین بر زاویه کایفوز، کنترل پاسچر و کیفیت زندگی سالمندان دارای هایپرکایفوزیس مرتبط با سن

انسیه فلاح دار؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تأثیر و ماندگاری هشت هفته برنامه تمرینی بازآموزی کنترل حرکتی با و بدون بازخورد بردرد، عملکرد و کینماتیک دو بعدی شانه در افراد مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه و دیسکنزیای کتف

محسن مرادی؛ ملیحه حدادنژاد؛ امیر لطافت‌کار؛ مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر و میزان ماندگاری 8 هفته تمرینات عملیاتی- مهارتی بر خستگی، زمان واکنش و تعادل آتش نشانان شهر تهران

منصور صاحب الزمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه روش های یادگیری ضمنی بدون خطا و استنباط قیاسی با تاکید برتمرکز توجه بیرونی بر میزان یادداری و انتقال مهارت بولینگ در کودکان مبتلا به اوتیسم

رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ مینا خدایاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه عوامل اثر گذار و روشهای مداخله بر سلامت روان، متغیرهای روانشناختی و عملکرد ورزشکاران و غیر ورزشکاران : با رویکرد روانشناسی ورزش و تمرین

مریم عبدالشاهی؛ ملیحه نعیمی کیا؛ امین غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل یاری جلبک اسپرولینا بر سطوح پلاسمایی دکتین 1 و اینترلوکین 1 بتا و اینترلوکین 10 در مردان چاق

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر؛ فاطمه کاشانی راگردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثرات آموزش علوم اعصاب درد همراه با تمرینات عصبی عضلانی بر درد و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: کارآزمایی تصادفی کنترل شده

امیر لطافت‌کار؛ احسان الوانی؛ بهرام شیخی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرین تکلیف _دوگانه و تمرین ترکیبی در آب و خشکی بر تعادل و راه رفتن افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس .

سحر نظری سلطان احمد؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ مهدی خالقی تازجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی وضعیت عملکردی، وضعیت تغذیه، میزان خستگی، میزان فعالیت بدنی و کیفیت زندگی بیماران دیالیز صفاقی

محمد علی طبیبی؛ نسرین سلیمیان؛ راحله سموعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارزش آزمون های غربالگری برای پیش بینی آسیب های اندام تحتانی در فوتبالیست های حرفه ای مرد

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات فوتبال به همراه مکمل یاری مورینگا بر میزان متابولیسم استراحتی، فشار اکسایشی، سطح سرمی لاکتات و عملکرد در فوتبالیست ها

زهره امیرخانی؛ ندا بلخانیان؛ مجسن نعمتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر کوتاه مدت تمرینات هوازی و مکمل یاری آب انار بر افت فشار خون پس از ورزش ، حداکثر اکسیژن مصرفی و هزینه اکسیژن میوکارد پس از ورزش در زنان جوان غیر فعال دارای اضافه وزن

حمید محبی؛ زهرا رفیعی فر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل یاری جلبک اسپرولینا بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئین M ، اسفنگوزین 1 فسفات و پروفایل لیپیدی در مردان چاق

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر؛ نگین زیدی هاشم آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارزش غربالگری آزمون های عملکرد حرکتی و ارتباط آنها با آستانه ی درد فشاری برای پیش بینی کمردرد های بارداری

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر و میزان ماندگاری تمرینات عملیاتی- مهارتی و ثبات مرکزی بر تعادل آتش نشانان گروه حریق، نجات و هزمت

منصور صاحب الزمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات کالیستنیک بر مقیاس‌های تندرستی و مهارتی و حرکات کارکردی در دانشجویان با و بدون صافی کف ‌پای منعطف

رسول یاعلی؛ مریم قربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
محتوای فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین در حین راه رفتن در سالمندان فعال با و بدون تجربه افتادن

سمیه مهرلطیفان؛ علی فتاحی؛ داود خضری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر رویکرد کنترل حرکتی با و بدون ویبریشن کل بدن بر درد، ثبات پاسچرال، فعالیت الکتریکی و استقامت عضلات تنه پرستاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی.

راضیه کریمی؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مکمل اسپیرولینا روی برخی آدیپوکاین های منتخب در مردان چاق

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
* عنوان طرح: ارزیابی وضعیت فراهم سازهای رشد حرکتی در محیط خانۀ کودکان شهر تهران

امین غلامی؛ ملیحه نعیمی کیا؛ آسیه ذوقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه مربیگری مهارت های زندگی در ورزش

امین غلامی؛ علی رضا الهی؛ ملیحه نعیمی کیا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر آموزش غیرخطی بر هماهنگی حرکتی و انگیزش ورزشی دختران با سطوح متفاوت بالیدگی جنسی

اعظم صانعی فر؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ محسن محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر6 هفته تمرین استقامتی به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر بیان برخی ژن‌های میتوکندریایی هیپوکامپ رت‌های نر دیابتی

لطفعلی بلبلی؛ محمدجواد پوروقار؛ رقیه افرونده؛ رها محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شدت های مختلف تمرینات تناوبی بر سندرم کاردیومتابولیک پسران دارای اضافه وزن و چاق غیر فعال

مجید وحیدیان رضازاده؛ محمد هاشمزهی؛ رضا دلاور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر استفاده طولانی مدت از نواربندی چرخش دهندگی خارجی ران و آنتی پرونیشن پا بر کینتیک و فعالیت الکتریکی عضلات افراد دارای درد کشککی رانی با پای پرونیت طی راه رفتن

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ مهرانگیز صالحی؛ علی فتاحی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
استفاده از هوش مصنوعی در طبقه بندی متغیرهای منتخب بیومکانیکی در هنگام راه رفتن به تفکیک رده سنی

علی فتاحی؛ روژین مولویان؛ داود خضری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
پیش بینی رشد حرکتی کودکان دارای اضافه وزن و وزن طبیعی با استفاده از انگیزش برتر و اعتماد به نفس

هاجر جهادیان سروستانی؛ حبیب الله ایگدر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین ورزشی منتخب بر بیان ژن های گالکتین-1 و گالکتین-3 در بافت تومور موش های ماده balb-c مبتلا به سرطان پستان

عباسعلی 'گائینی؛ شیدا رجبی کاشانی؛ رضا نوری؛ سیروس چوبینه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر تمرینات پیلاتس بر BDNF، عملکرد حرکتی، کارکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه

حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده؛ سپیده جلالی اقدم کشکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه ی سواد جسمانی،تعادل و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندرم متقاطع فوقانی

ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ زهرا خسروی؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
رابطه برخی ویژگی های اسباب بازی با انگیزش حرکتی ، رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 4 تا 6سال .

نجمه علیرضایی؛ حسن خلجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی اثرهمزمان تمرینات اصلاحی شورت فوت وکینزیوتیپ بر قوس طولی داخلی کودکان و نوجوانان با کف پای صاف منعطف

رضا رجبی؛ شهرزاد زندی زندی؛ فرزاد جعفری رشت آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات عصبی-عضلانی بر سلامت روانی، اجتماعی و کیفیت زندگی زنان سالمند

حسن غرایاق زندی؛ پونه رحمانی؛ محبوبه غیورنجف ابادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اختلالات اسکلتی عضلانی و تصویر بدنی زنان و مردان تکواندوکار

مهری Mehri؛ بابک اسماعیل نژاد؛ نرمین غنی زاده حصار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارزش غربالگری مجموعه ای از آزمون های عملکردی برای پیشبینی آسیب های ورزشی در تکواندوکاران

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر مکمل یاری حاد سیترولین مالات بر توانایی حفظ تکرار، درک سختی فعالیت، نیتریک اکساید و لاکتات پلاسما در فعالیت مقاومتی بالاتنه به روش سوپرست در زنان تمرین کرده مقاومتی

الناز جعفرنژاد؛ حمید اراضی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر حاد مصرف کافئین بر ظرفیت بی‌هوازی، شاخص خستگی و عوامل اسیدوزی خون در دوره‌ی قاعدگی دختران ورزشکار

جواد مهربانی؛ زهرا سعیدی؛ مجید وحیدیان رضازاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط آمادگی‌جسمانی و استحکام ذهنی با دقت تصمیم‌گیری داوران فوتسال

نسیم پیله‌ور محمدآبادی؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ مرضیه بلالی؛ بهنام ملکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرین بدنی و پیاده روی بر استرس، اضطراب، توجه و حافظه بانوان افسرده 20 تا 50 ساله شهرستان کبودراهنگ

سیده منیژه عربی؛ نسرین پارسایی؛ عارفه اسلامیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PGC-1α در بافت کبد و سطوح انسولین موش های صحرایی دیابتی نوع 2

داود خورشیدی؛ حاامد جاوید پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تکلیف دوگانه شناختی بر کنترل قامت کودکان دارای کف پای صاف و زانوی پرانتزی

یونس مصدق؛ کیمیا کریمی؛ مهدی کاکاون؛ مهدی دستگردی؛ محمد الغوثی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر مقادیر پروتئینی CTRP3 چربی احشایی در رت-های تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب

کیوان شریف مرادی؛ مرضیه فرازمرزی؛ موسی خلفی؛ زهرا پزشکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی و استقامتی) و مصرف مکمل زنجبیل بر علائم دختران 18 تا 26 سال مبتلا به دیسمنوره اولیه

رحمان سوری؛ مریم نادری گلشن؛ شیما مجتهدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر خستگی جسمانی و ذهنی بر کینماتیک حرکت و جستجوی بینایی در ضربه گلف

فاطمه سادات موسویان؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مریم خلجی؛ محمدامین محمدیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات HIIT با حجم های مختلف بر شاخص های یندرم کاردیومتابولیک و تن سنجی پسران نوجوان دارای اضافه وزن و چاق

مجید وحیدیان رضازاده؛ مجید نوری؛ رضا دلاور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه 2 نوع تمرین ورزشی تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر فاکتور رشد وابسته به آنژیوپوئیتین و مقاومت به انسولین در رت های نر چاق با رژیم غذایی پرچرب

امیر قنبرپور نصرتی؛ فاطمه بختیاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه تمرینات تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر مقادیر پروتئینی فاکتور رشد فیبربلاستی-21 بافت کبد در رت‌های تحت رژیم غذایی پرچرب

امیر قنبرپور نصرتی؛ موسی خلفی؛ شکیلا حاجی هاشمی ورنوسفادرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  Ministry of Health and Medical Education  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر دوزهای مختلف مصرف حاد آب چغندر بر عملکرد بی‌هوازی در افراد تمرین کرده

امیر قنبرپور نصرتی؛ نفیسه حسن پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر مقادیر پروتئینی PPAR-γ در بافت کبد رت های تحت رژیم غذایی پر چرب

امیر قنبرپور نصرتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه اثرشش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر برخی از MicroRNA های ( Mir 195 و Mir 373 ) دخیل در کاردیومیوپاتی دیابتی رت های نر نژاد ویستار

نعمت اله نجاتمند؛ مجید کاشف؛ فرشته شهیدی؛ مجتبی صالح پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثربخشی روش های مداخله ای روان شناختی کوتاه مدت، دارویی و دارونما بر فعالیت الکتروفیزیولوژیایی قشر مغز، عملکرد شناختی و عملکرد ورزشی

حسن غرایاق زندی؛ محمد خزائی؛ رضا رستمی؛ محبوبه غیور نجف آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) در شرایط نورموکسی و هایپوکسی هیپوباریک بر میتوفاژی کبد در رت های نر ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب.

حمید محبی؛ فائقه قاسمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر شدت درد و استقامت عضلات تنه در زنان دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرینات منتخب در آب و خشکی بر کاهش درد، حرکت هراسی و ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر عوامل روانشناختی در بروز آسیب های ورزشی در فوتبالیست های حرفه ای

علی دروکی؛ هادی میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر یک دوره تمرینات عصبی - عضلانی پویا بر عملکرد حرکتی،کنترل قامت، ظرفیت‌های تنفسی و کیفیت زندگی آسیب‌دیدگان نخاعی پاراپلژی

عاطفه لطفی؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ مرتضی صادقی ورنوسفادرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر بازی های فعال ویدئویی و بازیهای حرکتی منتخب بر مولفه های سواد بدنی و خودپنداره کودکان 8 تا 12 سال

داریوش خواجوی؛ ناهید احمدی نورالدین وند

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانشآموزان اول متوسطه فعال و غیر فعال

sara سارا؛ مهدی شهبازی؛ بی بی مریم حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی پانکراس و بهبود عملکرد پانکراس در موش های دیابتی نوع دو

فاطمه کاظمی نسب؛ محمد بهارلویی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی پانکراس و بهبود مقاومت به انسولین در بافت عضله اسکلتی موش های دیابتی نوع دو

فاطمه کاظمی نسب؛ فاطمه صباغیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر مراحل خودتنظیم زیمرمن بر اکتساب و یادداری مهارت دریبل فوتبال

هاجر بیات؛ سید کاوس صالحی؛ فرزانه حاتمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر یک دوره بازی‌های حرکتی، سنتی و آموزشی بر مهارت های حرکتی، اضطراب و پیشرفت تحصیلی کودکان پیش دبستانی

علی مصطفی لو؛ حفصه تاقانی؛ حسین خدری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر موسیقی بر اکتساب و یادگیری تیراندازان با سطح اضطراب بالا

شیما صالح طریق؛ ,ولی اله کاشانی؛ بهروز گل محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر استفاده طولانی مدت از کفی آنتی پرونیت بر متغییر های فشار کف پایی، نیروهای عکس العمل زمین و فعالیت الکتریکی عضلات در افراد با بازسازی لیگامان ACL و پای پرونیت

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ راضیه علیزاده؛ داود خضری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر آموزش درد و فعالیت های درجه بندی شده رفتاری با آموزش دارو نما و فعالیت های درجه بندی شده رفتاری بر پیامد های مرتبط با درد، حساسیت مرکزی، عملکرد، و عوامل روانشناختی در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو

پویا ربیعی؛ امیر لطافتکار؛ بهرام شیخی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مکمل یاری کلم بروکلی بر سطوح پلاسمایی Apo J،Apo B، Apo A در بیماران دیابتی نوع 2

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر؛ معصومه قره داغی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه رفتار غذا خوردن، اختلالات خواب و عملکرد شناختی در کودکان چاق و کودکان با وزن طبیعی شهر قزوین با میانجیگری نقش فعالیت بدنی

رقیه شیخ صمدی؛ ماندانا سنگاری؛ زهره اسکندری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای بعد از مسابقه ی فوتبال شبیه سازی شده بر ریکاوری عصبی عضلانی بازیکنان فوتبال

فاطمه شیراوند؛ صادق امانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی و مقایسه تغییرات عوامل پیشگوی بروز آسیب اندام تحتانی،قبل وپس از اعمال پروتکل خستگی عملکردی در دختران کاراته کار با و بدون کف پای صاف

هومن مینونژاد؛ حامد موسوی؛ نفیسه گلشنی کوزه کنان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
پاسخ شاخص های همودینامیک، هماتولوژیک و اسیدیته خون به توالی اجرای فعالیت های شدید مقاومتی – بی هوازی پس از مصرف کوتاه مدت آب انار و زرشک در افراد ورزشکار

جواد مهربانی؛ حمید اراضی؛ حمید فاروقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
بررسی ارتباط بین حساسیت پذیری نسبت به درد و سطح آمادگی جسمانی در تکواندوکاران

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرین ورزشی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی پانکراس و مسیر گلوکونئوژنز در بافت کبد موش های دیابتی نوع دو

فاطمه کاظمی نسب؛ محدثه شجاعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه شش هفته طب سنتی ایرانی با طب مدرن (رژیم غذایی کم کالری متعادل) به همراه تمرین ترکیبی بر کاهش وزن و فاکتور های لپیدی سرم در زنان چاق و دارای اضافه وزن

زهره اسکندری؛ مهناز قاسمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
پیش بینی VO2max با استفاده از آزمون میدانی مخصوص اسکواش در بازیکنان نخبه زن اسکواش VO2max estimation using squash field test in elite female squash players

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
اثیر تمرین هوازی بر بیان برخی ژن های چرخه کینورنین_ پلی آمین_ AhR در بافت مغز موش های ماده مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
بررسی تاثیر چهار هفته تمرین شنای هوازی بر مقادیر microRNA-142-3p ، BDNF و snap25 مرتبط با عملکرد شناختی در بافت مغز موش های ماده C57/BL6 مدل EAE

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی به همراه درمان دستی و موبیلیزیشن آنلاین و حضوری) بر درد، دامنه حرکتی، ادم لنفاوی، افسردگی، تصویر بدنی و عملکرد شانه در زنان نجات یافته از سرطان پستان

فرشته قربانی؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر ترکیب تمرینات مقاومتی عملکردی با تمرینات درمانی ترکیبی و آموزش های خود مدیریتی بر درد و عملکرد در بیماران مبتلا به نکروز آواسکولار سر ران

زهره غلامی؛ رغد معمار؛ سیده طاهره فائزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثربخشی دو روش تمرینی ثبات مرکزی ایزومتریک و ایزوتونیک بر درد و عملکرد افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

آرش خالدی؛ مهدی قیطاسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
نقش سیستم های مغزی رفتاری و برتری نیمکره ای بر خلاقیت حرکتی نوجوانان

فاطمه جودکی زاد عراقی؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
بررسی رابطه بین شایستگی حرکتی، بلوغ اجتماعی و هیجانی با شاخص توده بدنی در دختران نوجوان

سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضائی؛ جئورجیان بادیکو؛ محدثه اسماعیلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی(RT) و تمرینات تناوبی با شدت بالا (hiit) با و بدون محدودیت جریان خون bfr)) بر سطوح تستوسترون و کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان فعال

علی همتی عفیف؛ مریم سلطانعلی یزدی؛ سعید شاملو کاظمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
شناسایی خطاهای ددلیفت با استفاده از شتاب‌سنج و هوش‌ مصنوعی

مهسا گلمکانی؛ علی عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر مصرف یک دوره مکمل اسپیرولینا با تمرینات آموزش نظامی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی و شاخص‌های فیزیولوژیک سربازان نیروی انتظامی

پارسا قلی پور؛ محمد حسنی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
دسته بندی خطاهای اسکوات با استفاده از شتاب سنج و هوش مصنوعی

نوبده خلیلی پور؛ علی عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
شناسا یی خطاهای راه رفتن با استفاده از سنسور شتاب سنج و هوش مصنوعی

ایمان کارگرفروغ؛ علی عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
بررسی اثر انجام تکلیف دوگانه بر میزان فعالیت امواج مغزی وکنترل تعادل دختران دارای پوسچر سر به جلو

معصومه انصاری هادی پور؛ محمود شیخ

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
تخمین پیوسته متغیرهای بیومکانیکی اندام تحتانی در حین دویدن با استفاده از یک شتاب سنج

زاهد منتشلو؛ علی عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر شخصیت تبلیغاتی بر برخی از شاخص های نوروالکتریک وضعیت احساسی مشتریان پوشاک ورزشی بر اساس تحلیلEEG

معصومه کلاته سیفری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه حس وضعیت مفصل و درک فشار در ورزشکاران راکتی با و بدون دیسکینزی کتف

کریم خلاقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر یک برنامه تمرینی منتخب اصلاحی و ماساژ بر قدرت چنگ زدن ، افزایش دامنه حرکتی و درد دست زنان کاراته کا مبتلا به ناتواتی عملکردی مچ دست

,ویدا صمدیان؛ مهدیه آکوچکیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر حاد ترکیب کشش عضلات آگونیست و آنتاگونیست بر دامنه ی حرکتی ایستا و پویای لگن خاصره در زنان و مردان سالمند

کریم خلاقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر 6 هفته تمرینات منتخب TRX و ثبات مرکزی بر استقامت ناحیه مرکزی، کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی

رضوان میرصفائی ریزی؛ ملیحه عبدالهی؛ علی کشتی ارای

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تأثیر آموزش غیر‌خطی عبور از مانع دو و میدانی بر سواد جسمانی دانش‌آموزان دختر شهر قم

sara سارا؛ مهدی شهبازی؛ زکیه نعیم آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تأثیر تغییرپذیری تمرین بر دقت شوت هندبال دانش‌آموزان دختر تحت شرایط فشار روانشناختی

سارا باقری؛ مهدی شهبازی؛ مریم تاجگردان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثر بخشی یک دوره برنامه های مداخله ای بازی های ادراکی حرکتی و بازی های مهارتی بر تبحر حرکتی و آزمون های عملکردی _اجرایی کودکان پیش دبستانی

علی مصطفی لو؛ آنا حسنی سوسهاب؛ ایوب منصوری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر عملکرد پرتاب دارت، تصویرسازی ذهنی و خود گفتاری در دانشجویان دختر

فریبا شفیعی دستگردی؛ مریم عبدالشاهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسۀ اثر و ماندگاری یک دوره تمرینات ورزشی و بازی بر شایستگی حرکتی واقعی و عملکرد جسمانی نوجوانان کم‌توان ذهنی

میلاد فدایی ده چشمه؛ علی شمسی ماجلان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر ۸ هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی و حسی عمقی بر روی تعادل و راه رفتن دانش‌آموزان ناشنوا

علی شمسی ماجلان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر خودگفتاری راهبردی بر توجه انتخابی، تصمیم گیری و عملکرد سرویس تنیس روی میز

پروانه محمودی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تأثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر روی ترامپولین بر آمادگی جسمانی، لذت فعالیت‌بدنی، شادی، تبحر و انگیزش حرکتی کودکان

مینا کشاورز؛ حسن محمدزاده؛ الهه یوسفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر ده هفته تمرین ورزشی ایزومتریک هندگریپ در خانه بر عوامل همودینامیک و روانشناسی زنان مبتلا به فشار خون بالا در دوران ویروس کرونا: یک کارآزمایی بالینی

الهام شکور؛ پژمان معتمدی؛ فرناز بنایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
فارسی: تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و مقاومتی و مصرف عصاره هسته انگور بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو ( وضعیت ‌کل اکسیدان، گونه های آزاد اکسیژن ) زنان مبتلابه دیابت نوع 2

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو؛ فاطمه سا دات موسوی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ارتباط بین عوامل ارگونومیکی محیط کار با اختلالات اسکلتی عضلانی و حرکتی در گروه صنعتی ابری با استفاده از نرم افزارهای REBA & RULA

محمدآرمین لاهوری؛ هادی میری؛ سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر تمرینات عملکردی بر بهبود دیسکنزی کتف در بازیکنان نخبه تنیس

مهدیه اکوچکیان؛ پرستو غلامیان؛ حسن دانشمندی*

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر تمرینات منتخب یوگا و تمرینات معلق بر عملکرد حرکتی،تعادل و حافظه حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی .

مرضیه بلالی؛ سیما جعفری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی مدیریت ورزشی
تعیین روایی وپایایی نسخه فارسی مقیاس انگیزش موقعیتی در محیط های ورزشی

بهنام نقی پور گیوی؛ میلاد اسماعیلی؛ فهیمه حسنی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 8 هفته اب درمانی بر سطوح نیتریک اکساید سنتتاز ،کراتین کیناز وکراتین کیناز MB در پسران مبتلا به دیستروفی دوشن.

پریسا پورنعمتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تأثیر بازخورد هنجاری و تواتر بازخورد اگاهی از عملکرد بر عملکرد، یادگیری انگیزه مشارکت ورزشی، خودکارامدی شوت فوتسال

عباس بهرام؛ مصطفی قائد رحمتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی گذشته نگر و آینده نگر همه گیرشناسی آسیب های ورزشی در زنان و مردان کوهنورد

سارا فرج اله لواسانی؛ معدیه آکوچکیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
ویژگی‌های روانسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه 48 سوالی سرسختی ذهنی

فاطمه عبدی؛ بهروز گل محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری مهارت پرتاب دارت

سید کاوس صالحی؛ فرزانه حاتمی؛ سارا کمالوندیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثربخشی تمرینات ذهن‌آگاهی و تصویرسازی ذهنی بر مهارت‌های ادراکی و شناختی سنگ‌نوردان مرد و زن ورزیده

صالح معظم؛ مهتا اسکندرنژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
ارتباط بین سبک‌های یادگیری و فراشناخت در ورزشکاران رشته‌های ورزشی باز و بسته در پاندمی کرونا

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ مهناز قهرمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT)، تمرین مقاومتی و مصرف عصاره کنگرفرنگی(Artichoke) بر سطح سیرتوئین1 و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلانین آمینوترانسفراز(ALT) بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

علی همتی عفیف؛ زهره سمیعی للکامی؛ سعید شاملو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ساخت ابزاری برای استعدادیابی در فوتبال نابینایان

مرتضی تفاح؛ علی شمسی ماجلان؛ فریبا محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مصرف آواکادوو برکاهش وزن، نیم رخ لیپیدی و عملکرد زنان غیر فعال دارای اضافه وزن

فاطمه عظیمی پیله رود؛ زهرا میرآخوری؛ هادی میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین هوازی و عصاره آناناس بر حجم تومور و بیان ژن های کبدی برخی عوامل رگزایی موش های مبتلا به سرطان ملانوما

حسین عابد نطنزی؛ مهناز زرابادی پور؛ ماندانا غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته مکمل یاری ال‌کارنتین بر عملکرد ویژه و تجمع لاکتات خون و میزان درک فشاردر جودوکاران زن نخبه

ندا احمدپور؛ ندا احمد پور؛ لیلا غزاله

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر تمرینات تعلیقی با استفاده از TRX بر شاخص‌های الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات مجموعه کمری-لگنی-رانی و بیومکانیک فرود در زنان ورزشکار دارای نقص غلبه تنه

یوسف مقدس تبریزی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ نرگس ضیایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومت کل بدن و مکمل دهی امگا-3 بر مقادیر سرمی لپتین، آدیپونکتین، ترکیب بدن و برخی از شاخص های عملکردی زنان دارای اضافه وزن و چاق

مهدی مقرنسی؛ مژگان اسکندری؛ سعید ایل بیگی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثر ورزش حرفه ای بر اضطراب سالمتی، اضطراب اجتماعی، حاالت خلقی و بهزیستی ذهنی بیماران خاص (تالاسمی، دیابتی، هموفیلی و مولتیپل اسکلروزیس )

مژگان برومندی؛ مریم عبدالشاهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر افسردگی، اضطراب، کیفیت خواب و کیفیت زندگی زنان غیرورزیده با سابقه ابتلا به کووید-19

سحر عندلیب اردکانی؛ علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثرتمرین قدرتی اندام تحتانی با و بدون محدودیت جریان خون بر قدرت عضلات، تعادل و حس عمقی زانو در افراد دارای سندرم درد کشککی رانی

سینا سعیدعسکری؛ حسن صادقی؛ حمید رجبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و مصرف روغن سیر بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی (کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز و گونه های آزاد اکسیژن) در ورزشکاران

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو کاظمی؛ زینب محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر 8 هفته تمرین با گلایدینگ دیسک بر کیفیت زندگی ،عملکرد و تعادل پویای خانم های سالمند 60 -75 ساله

محمد کریمی زاده اردکانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر دو هفته مکمل سازی زعفران و تمرین استقامتی بر بهبود تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی در بیماران سرپایی مبتلا به کرونا ویروس

فاطمه حلال خور؛ امنه پوررحیم قورقچی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی و مصرف روغن گردو بر روی برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی کاتالاز(CAT)، سوپر اکسید دیسموتاز(SOD) و گونه اکسیژن فعال(ROS) در ورزشکاران

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو؛ سیده احترام افتخاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین هوازی و عصاره پوست انار بر مسیر S6K , Mtor, Pi3K,AKT و بیان ژن های آنتی اکسیدانی بافت قلب رت های ماده چاق

حسن متین همایی؛ نگین دژدار؛ حسین فتح الهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثربخشی آموزش بازی های موقعیتی با تأکید بر نقش قیود اجتماعی (زبان، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، جنسیت) بر رشد اجتماعی، علاقه موقعیتی و دانش تاکتیکی در دانش آموزان 13-14 سال: چالشی بر نظریه یادگیری موقعیتی

مهسا سلیمانی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی و مصرف عصاره هسته انگور بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(tac)، مالون دی آلدهید(mda) و گلوتاتیون احیا(gsh) در زنان مبتلا به دیابت

علی همتی عفیف؛ سعید شاملوکاظمی؛ زلیخا رحیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر 4 هفته تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی پر چرب بر سطوح سرمی استراحتی رزیستین و نسبت لپتین به آدیپونکتین موشهای صحرایی نر

اکبر معین؛ علی علی نیا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی و مکمل دهی چای سبز بر سطح سیرتوئین1 و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو کاظمی؛ ناهید امانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف عصاره سیر بر برخی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو مالون دی آلدهید (MDA) و گلوتاتیون احیا(GSH) در زنان دارای چربی خون بالا مبتلا به دیابت نوع 2

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو کاظمی؛ مهسا شکیبایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
اثر روش PAP و مکمل گیری کافئین بر عوامل خستگی مرکزی و محیطی پروتکل خستگی ویکستروم در مردان والیبالیست

مرجان شیدایی؛ حمید رجبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر هشت هفته بازی تناوبی با شدت بالا و تمرین تناوبی با شدت بالا بر ترکیب بدنی، توان هوازی و پروفایل لیپیدی دختران چاق و دارای اضافه وزن

محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ خدیجه ضامنی جعفرکلائی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
پاسخ هشت هفته تمرین منتخب پیلاتس بر نیمرخ لیپیدی، قند خون ناشتا، فشار خون و درصد چربی زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شهر اهواز

صدیقه کعب عمیر؛ عبدالحمید حبیبی؛ علی اکبر علی زاده؛ فرزاد جاسمی زرگانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه پاسخ برخی شاخص های التهابی و اکسیداتیو به یک جلسه تمرین تداومی و تناوبی شدید پس از مکمل دهی کوتاه مدت کوئرستین در دختران فعال

الهام قاسمی؛ جواد نخزری خداخیر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته برنامه جامع گرم کردن فیفا 11+ داوران بر عمبکرد جسماهنی داوران زن استان تهران

مصطفی زارعی؛ سید محمد حسینی؛ فاطمه خسروی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تأثیر نمایش مهارت به شیوه خودتنظیم بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان با توانایی تصویرسازی ذهنی متفاوت

فهیمه صوفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
اثر چهار هفته تمرین هوازی و عصاره پوست انار بر بیان ژن های مسیر سیگنالینگ انسولین بافت چربی قهو ه ای در رتهای تغذیه شده با غذای پر چرب

فرناز صاحبی؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ مقصود پیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعات مروری و کتابخانه‌ای مدیریت ورزشی
طراحی مدل مدیریت انتظامی در مقابله با وندالیسم در ورزش ایران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

ایوب کباری؛ طیبه زرگر؛ اکبر آفرینش خاکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر کوتاه مدت و ماندگاری تکنیک های کششی ایستا، پویا و PNF بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و میزان پرش عمودی دانش اموزان ورزشکار ۱۵تا۱۸سال

رویا پسرکلو؛ سارا چشمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر استراتژی های کانون توجه بر رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب دارت در افراد مبتدی: بررسی نقش اضطراب

مرجان آقاخانی مسعود؛ پریسا حجازی دینان؛ مریم خلجی؛ الساندرو پیراس

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرینات TRX همراه با مکمل دهی دانه کنجد بر شاخص های پیشگویی کننده کبد چرب، فشارخون و پروفایل لیپیدی در زنان چاق .

بهلول قربانیان؛ فرناز درختی خضرلو؛ یوسف صابری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر خستگی بر حس عمقی و مولفه‌های ادراکی در افراد دارای کف پای صاف و گود

زهرا حمزه راد؛ نرمین غنی زاده حصار؛ جلال دهقانی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تبیین الگوی ساختاری اثر عوامل انگیزشی بر پیامدهای روان‌شناختی قرنطینه خانگی کووید- 19: نقش واسطه ای سبک زندگی و مدت زمان قرنطینه در ورزشکاران

امیر شمس؛ حامد عباسی؛ مهدی بیاتی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ رویا آفتاب؛ هادی نوبری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرینات مینی ترامپولین بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین راه رفتن در کودکان چاق

علی فتاحی؛ راحله نصر آبادی؛ سعید خاوندی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر غلظت گالانین سرم و برخی فاکتورهای پیش التهابی ( IL-6 ، TNF-α ) زنان چاق

فاطمه آذرنور؛ محمود سلطانی؛ زهره امیرخانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخص های آپوپتوزی و التهابی در سالمندان

پروین مرتضایی؛ سجاد ارشدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر چهار هفته مکمل یاری گلوتامین بر عملکرد بی هوازی و شاخص خستگی در مردان نخبه قایقران روئینگ کار

زهرا نوروز؛ لیلا غزاله

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف غذای پرچرب بر بایوژنز و پویایی میتوکندریایی عضلات اکسیداتیو موش های صحرایی نر نژاد ویستار

شهناز شهربانیان؛ رضا قراخانلو؛ محمد جهانگیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی شنا بر فاکتورهای خستگی ذهنی در سیستم عصبی مرکزی موش های ماده C57BL6 مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی

شهناز شهربانیان؛ المیرا احمدی؛ محمدرضا کردی؛ رضا قراخانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر میزان SIRT-1 و NF-κB بافت قلب وکلیه رت های نر دیابتی نژاد ویستار

راحیل آتشگاهیان؛ مجید کاشف

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر شش هفته تمرینات تناوبی شدت بالا و تمرینات فانکشنال شدت بالا بر سطوح آسپروسین سرمی در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع 2

ماریا رحمانی قبادی؛ حسن صفی خانی؛ عبدالحسن همتی مقدم؛ امید سالاری کیا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر میزان بیان miR-155، پروتئین SGK3 و حساسیت به درد در گانگلیون ریشه پشتی نخاع (DRG) موش‌های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE)

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر تمرینات هاتا یوگا و تمرینات مقاومتی بالا تنه بر وضعیت بدنی، عملکرد و ترس از سقوط زنان سالمند دارای سندروم متقاطع فوقانی

محمدرضا سیدی؛ حامد عباسی؛ نگار دانه پاش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
نقش واسطه‌ای پردازش اطلاعات و فاکتورهای روانشناختی در یادگیری مهارت هدف‌گیری: بررسی انتخاب ترتیب تمرین در رویکرد خودکنترلی

جلال دهقانی زاده؛ مهدی باباپور لشنلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر۸ هفته بازی با دستگاه تعادلی محقق ساخته بر تعادل ایستا و پویا در کودکان پسر و دختر ۸تا ۱۲ساله.

هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ حامد موسوی؛ سیاوش رجبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر مکمل یاری سیر بر تغییرات آنتی‌اکسیدان‌های بزاقی مردان میانسال ورزشکار پس از یک فعالیت وامانده‌ساز

بهزاد طاعتی مقدم؛ سیاوش رحمتی؛ علی الهی قلعه گردن

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثر و مقایسه آموزش سه گام بسکتبال با پروتکل غنی شده فراشناختی و تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت سه گام بسکتبال

کیوان ملانوروزی؛ سعیده جزینی درچه؛ مهدی نمازی زاده؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ معصومه شجاعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر تمرینات اسپرت متریک فوتبال بر کینتیک و کینماتیک عملکرد ورزشی در فوتبالیست های با و بدون سابقه بازسازی لیگامان صلیبی قدامی.

امیر شاملو کاظمی؛ حسن دانشمندی*؛ پریسا صداقتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر تمرین چشم آرام بر مدت زمان چشم آرام و مهارت ویژه در افراد مبتدی: بررسی فرضیه بازداری

پریسا حجازی دینان؛ مریم خلجی؛ آرزو احمدپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
آیا بار خارجی تمرین می تواند آسیب های ورزشی در بازیکنان نخبه‌ی فوتبال ایران را پیش بینی کند؟ یک رویکرد یادگیری ماشینی

رضا صابری‌ثانی؛ امیر حسین براتی؛ مصطفی زارعی؛ هادی نوبری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ارتباط بین انحنای صفحه ساجیتال ستون فقرات و ثبات پاسچرال در بزرگسالان جوان

پریسا صداقتی؛ علی پروانه؛ فرشته ‏ حسینی؛ محمد ‏ غفوری؛ محمد الغوثی؛ فاطمه ‏فلاحی‎ ‎فراش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر راستای سر و گردن و کیفیت زندگی در زنان خیاط مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی و ناهنجاری سر به جلو

مهدی قیطاسی؛ حبیبه عبدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه ترس از سقوط، کیفیت زندگی و فعالیت عملکردی روزانه سالمندان با و بدون سابقه سقوط

سحر میری؛ اصغر نورسته

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرینات دی ان اس بر ثبات پاسچر و زمان راه رفتن بیماران مولتیپل اسکلروزیس

علی کشتی ارای؛ سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی بیومکانیک ورزشی
بررسی تاثیر ورزش اجباری با شدت متوسط بعد از آسیب فیزیکی تاندون آشیل بر ترمیم و بهبود عملکردی بافت آسیب دیده در رت های نر نژاد ویستار

داود خضری؛ نازفر نیکجو؛ علی فتاحی؛ فرشته طالب پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
پاسخ عوامل هپاتوکینی به تمرین ترکیبی و محدودیت کالری در زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

فردین فتاحی؛ میترا حیاتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثربخشی آموزش مشاهده ای، تمرین بدنی و ترکیبی به روش خطی و غیرخطی بر رفتارفراشناختی و یادگیری مهارتهای منتخب فوتبال

جلال دهقانی زاده؛ حسن میرعالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
تاثیر یک دوره هشت هفته‌ای تمرینات DNS بر شدت درد، دامنه حرکتی، ناتوانی عملکردی و استقامت عضلانی ناحیه تنه در زنان مبتلا به فتق مزمن دیسک کمر

علی فتاحی؛ بهاره عامری؛ مهدی بقائیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
تاثیر دو مداخله‌ی تمرینات اصلاحی و استفاده از ارتوتیک هشت و دوازده هفته ای بر متغیرهای فشار کف پایی در زنان مبتلا به هالوکس والگوس هنگام راه رفتن

لعیا عبدالحسینی کلخورانی؛ علی فتاحی؛ راضیه یوسفیان ملا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی و مقایسه اثر هشت هفته تمرین با رویکرد NASM با و بدون کشش فاشیا بر سندروم متقاطع فوقانی پسران طیف اوتیسم

محمدعلی سیدحسینی؛ ندا خدادادی؛ محمد رحیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی مدیریت ورزشی
تحلیل عصب شناختی تاثیر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر اثربخشی تبلیغات

علی رضا الهی؛ حمید رودباری؛ امیر همایون جوادی؛ حسین اکبری یزدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی مدیریت ورزشی
آسیب شناسی شیوع سوء مصرف مواد نیروزا و ممنوعه در میان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و ارائه برنامه راهبردی

بهنام نقی پور گیوی؛ حسین منصوری؛ عبدالله رسایی راد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر خستگی عضلات ناحیه مرکزی بر پارامترهای کینماتیک راه رفتن و حرکت اسکوات تک پا بین زنان و مردان

مرجان عادل قهرمان؛ الهام شیرزاد؛ معدیه آکوچکیان؛ هومن مینونژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تأثیر 8 هفته تمرینات مسافت فوق کوتاه با سرعت مسابقه در کرال سینه روی توان بی‌هوازی، توان هوازی، ظرفیت هوازی و زمان عکس العمل شناگران پسر 12-15 ساله تیم استان کرمانشاه

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر یک دوره تمرین MIT به همراه مکمل نیگلاپسین ( ترکیب روغن سیاهدانه و عسل ) بر تنظیم مسیر التهاب / تعادل استرس اکسیداتیو و جمعیت سلول های التهابی در موش مدل LPS-Threated

امیر حاجی قاسم؛ امیر عباس برادران اصفهانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
اثر یک وهله فعالیت هوازی بر پارامترهای متابولیکی و پپتید‌های اشتها در مردان چاق

فرهاد رحمانی نیا

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر پاسخهای متابولیکی و عملکرد زنان تمرین کرده جوان حین فعالیت ورزشی فزاینده

فاطمه مهدی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیریک دوره تمرین مقاومتی همراه با رژیم غذایی کم کالری با محدودیت زمانی دارای پروتئین زیاد و معمولی بر اندازه ی بافت چربی احشایی، بافت چربی زیرپوستی، لپتین و گرلین پلاسمایی در زنان جوان دارای اضافه وزن

حمید اراضی؛ فاطمه باقرپور؛ حمید رجبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
اثر مهاری تمرین موازی (مقاومتی و شدید)در مقایسه با دارو بر شاخص های چربی خون و آنزیم های کبدی در رت هابی مدل کبد پر چرب

سید علی میرغنی؛ صالح رحمتی؛ لیدا مرادی؛ امیر حاج قاسم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیرهشت هفته پیکل بال بر میزان تعادل ، پارامتر های فضایی - زمانی راه رفتن و عوامل روانی اجتماعی زنان سالمند

منصور صاحب الزمانی؛ شیما شیخ بهایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
اثر درمانی تمرینات مقاومتی و اینتروال با شدت بالادر مقایسه با دارو بر شاخص های بیوشیمیای رت های مدل کبد چرب

رئوف مرادیان گیلان؛ امیر حاج قاسم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تاثیر چهارهفته مکمل یاری آستاگزانتین بر سطوح پلاسمایی برخی از عوامل آنتی اکسیدانی و عملکرد استقامتی زنان جوان فعال

لیلا غزاله؛ عطیه ذاکری؛ علیرضا احمدی؛ مریم دلفان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
اثر تمرینات اکسنتریک خالص با حداکثر سرعت بر ویژگی های بیومکانیکی گام برداری بیماران اسپاستیسیتی منطبق بر سرعت حرکت فرد

علی شریف نژاد؛ نسیم نادری؛ نورالدین نخستین انصاری؛ محمد حسین حریرچیان؛ فرهاد طباطبایی قمشه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی بیومکانیک ورزشی
تدوین نورم راه رفتن جامعه ایرانی از کودکی تا بزرگسالی

علی شریف نژاد؛ زهرا کریلی؛ هانیه زهتاب اصغری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر برنامه جامع گرم کردن وولی ویلیخ بر نمره آزمون های عملکرد حرکتی پیش بین آسیب در بازیکنان نخبه والیبال

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب ایروبیک با شدت متوسط به همراه مصرف مکمل لیموترش بر شاخص‌های تیروئیدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید

حامد رضایی نسب؛ رکسانا خرازیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
: مقایسه 10 هفته تمرین تکلیف دوگانه و یوگا بر تعادل کارکردی، سرعت راه رفتن تحت تکلیف دوگانهشناختی حرکتی در بیماران دوقطبی

راضیه خانمحمدی؛ سهند ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
بررسی ارتباط بین شاخص های ایمنی التهابی با پاسخ های اضطراب رقابتی در ورزشکاران کاراته دختر نخبه طی دوره رقابت

وحید کاشانی؛ وحید کاشانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر آنی استفاده از ماساژ و فوم رول به‌صورت مجزا و در ترکیب با کشش ایستا روی عضلات منتخب اندام تحتانی بر وضعیت تعادل، عملکرد و راه رفتن سالمندان مبتلابه پارکینسون

محمدرضا سیدی؛ سیدحسین میرکریمپور؛ مهشاد فرجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
ارتباط بین توانایی عملکرد حرکتی با کارکرد اجرایی در کودکان هفت تا دوازده سال

پروانه شمسی پور دهکردی؛ معصومه ملامحمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی و فعالیت بدنی با توانایی عملکرد حرکتی

ندا خسروی؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر کدگذاری آرایه های همزمان و متوالی بر تحکیم حافظه کاری دیداری در کودکان

معصومه نورانیان کله کله؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثربخشی مداخلات شناختی، ورزشی و موسیقی بر افسردگی و تعادل بیماران اسکیزوفرنی مرد بستری در مرکز روانپزشکی ارومیه

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی؛ حسن محمدزاده؛ صفیه ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی فیزیولوژی ورزشی
اثر کوتاه‌مدت تغذیه با محدودیت‌های زمانی متفاوت (14 و 18 ساعت) بر عملکرد هوازی، اشتها و انرژی دریافتی در زنان جوان دارای اضافه‌وزن

حمید محبی؛ مریم ابراهیمی؛ فاطمه میناگر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر آموزش خطی و غیرخطی بر یادگیری مهارت دریبل فوتبال و لذت از فعالیت بدنی درکودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

غلامرضا لطفی؛ فرزانه حاتمی؛ نسرین وزینی فکور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
فارسی: نقش سیستم های مغزی رفتاری و چرخه های صبحگاهی و شامگاهی بر خلاقیت حرکتی نوجوانان

یاسمن خدادادی؛ مریم رحیمیان؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثر برنامه تمرینی یکپارچگی حسی ـ حرکتی مبتنی بر رویکرد حس بازی بر کارکردهای اجرایی، تجسم فضایی و تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری

هانیه قاسمیان مقدم؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
تاثیر ورزش مهارت باز و بسته با میانجیگری آمادگی هوازی بر توجه انتقالی، حافظه کاری ، خودکارآمدی عاطفی و اجتماعی دانشجویان دختر

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی رفتار حرکتی
اثر بازی زمین کوچک، آموزش افتراقی و آموزش مبتنی بر محدودگرها بر خلاقیت، تعاملات تیمی و انگیزش حرکتی در پاس فوتبال و مهارت های بنیادی در دختران و پسران

رسول یاعلی؛ نیلوفر میرزایی؛ مینا خدایاری؛ مجتبی قنبری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه کینماتیک اندام تحتانی طی گام‌برداری در دانشجویان دختر مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و متقاطع تحتانی

رسول یاعلی؛ مریم قربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -