آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر راستای سر و گردن و کیفیت زندگی در زنان خیاط مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی و ناهنجاری سر به جلو

مهدی قیطاسی؛ حبیبه عبدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه ترس از سقوط، کیفیت زندگی و فعالیت عملکردی روزانه سالمندان با و بدون سابقه سقوط

سحر میری؛ اصغر نورسته

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرینات دی ان اس بر ثبات پاسچر و زمان راه رفتن بیماران مولتیپل اسکلروزیس

علی کشتی ارای؛ سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی و مقایسه اثر هشت هفته تمرین با رویکرد NASM با و بدون کشش فاشیا بر سندروم متقاطع فوقانی پسران طیف اوتیسم

محمدعلی سیدحسینی؛ ندا خدادادی؛ محمد رحیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر خستگی عضلات ناحیه مرکزی بر پارامترهای کینماتیک راه رفتن و حرکت اسکوات تک پا بین زنان و مردان

مرجان عادل قهرمان؛ الهام شیرزاد؛ معدیه آکوچکیان؛ هومن مینونژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیرهشت هفته پیکل بال بر میزان تعادل ، پارامتر های فضایی - زمانی راه رفتن و عوامل روانی اجتماعی زنان سالمند

منصور صاحب الزمانی؛ شیما شیخ بهایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر برنامه جامع گرم کردن وولی ویلیخ بر نمره آزمون های عملکرد حرکتی پیش بین آسیب در بازیکنان نخبه والیبال

مهدی حسین زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر آنی استفاده از ماساژ و فوم رول به‌صورت مجزا و در ترکیب با کشش ایستا روی عضلات منتخب اندام تحتانی بر وضعیت تعادل، عملکرد و راه رفتن سالمندان مبتلابه پارکینسون

محمدرضا سیدی؛ سیدحسین میرکریمپور؛ مهشاد فرجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه کینماتیک اندام تحتانی طی گام‌برداری در دانشجویان دختر مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و متقاطع تحتانی

رسول یاعلی؛ مریم قربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر یک دوره تمرینات حسی عمقی وشناختی حرکتی بر کنترل پاسچر ،دقت ضربات و عملکرد حرکتی تکواندوکاران

هادی میری؛ لیلا سعادتی فرد؛ محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تأثیر اضافه کردن آموزش علوم اعصاب درد به تمرینات تقویتی با آستانه‌بالا بر متغیرهای بالینی و عملکردی افراد دارای اختلال طیف هایپر موبیلیتی شانه

پردیس گرویی؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی ارتباط بین آزمون های عملکردی رویکرد ثبات عصبی عضلانی پویا با آزمون غربالگری حرکات عملکردی و آسیب های اسکلتی عضلانی در فوتبالیست ها

مجتبی کامکار؛ اصغر نورسته؛ مصطفی زارعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
انتخاب بهترین تمرین در بهبود فعالیت عضلات درگیر در عارضه سندرم متقاطع فوقانی: مطالعه مقطعی براساس نتایج الکترومایوگرافی

محمد بیات ترک

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه عملکرد حرکتی و تعادل در ورزشکاران میانسال با سابقه ورزش والیبال، تنیس روی میز و غیر ورزشکاران

علی اصغر نورسته؛ فاطمه محمدی پور شیوایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی پایای و روایی روش نوآورانه به کمک تلفن همراه در ارزیابی هالوکس والگوس در مقایسه با روش اسکن پا

هادی صمدی؛ مریم دهقانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر شدت کمردرد بر ثبات عملکردی ستون فقرات و تعادل دینامیک در ورزشکاران رشته ژیمناستیک

راحله غفاری؛ ملینا رامش؛ کمیل دشتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه ی اثر شش هفته تمرینات کشش ایستا، تسهیل عصبی عضلانی، تکنیک گراستون، تکنیک انرژی عضلانیو فوم رولر بر انعطافپذیری عضلات همسترینگ نوجوانان فوتبالیست

سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیرچهار هفته تمرینات توانبخشی منتخب قبل از جراحی با تاکید برتمرینات ثبات مرکزی برشاخص های عملکردی زانو پس از جراحی در ورزشکاران با پارگی رباط صلیبی قدامی:کارآزمایی بالینی

امیر حسین براتی؛ نگار ایرانمنش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر هشت هفته تمرینات اسپارک و ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی ، تعادل و کیفیت زندگی دانش آموزان کم توان ذهنی

نیما حیدری؛ هادی میری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر اضافه کردن موبیلیزیشن به تمرینات متمرکز کتف بردرد،حس عمقی،مولفه‌های کینماتیکی و عملکرد اندام فوقانی زنان صخره نورد دارای سندرم گیر افتادگی شانه

سید صدرالدین شجاع الدین؛ بی تا زنجانی؛ حامد عباسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثربخشی برنامه تمرینی نوروماسکولار بر راستا و تعادل اندام تحتانی در نوجوانان پسر دارای ناهنجاری ژنو ولگوم: کارآزمایی غیر تصادفی کنترل شده

نیما جوادی؛ محمد حسین علیزاده؛ امیر حسین براتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثر خستگی اندام تحتانی و ناحیه مرکزی بر مکانیک فرود و عملکرد زنان ورزشکار

هاشم پیری؛ راضیه حاجی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثربخشی افزودن مداخله کاهش استرس ذهن آگاهی به تمرینات کنترل حرکتی گردن بر متغیرهای بالینی، روانشناختی و عملکرد در افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی

وصال ناظم زاده؛ ملیحه حدادنژاد؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر تمرینات اوتاگو بر سرعت پردازش ذهنی و راه رفتن سالمندان مبتلا به دمانس

زهرا صالحی موحد؛ امین عظیم خانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -